Vi syns och hörs i Hultsfred!

Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort!

Hultsfreds kommun är kommunens största arbetsgivare och hos oss finns cirka 130 olika yrken inom till exempel vård och omsorg, förskola och skola, administration, tekniska områden, miljö-och bygg och räddningstjänst.

Här kan du läsa mer om du är nyfiken på och intresserad av vår kommuns olika yrkesroller.

 

Cissi Hultberg, ateljerista

Cissi Hultberg, ateljerista

Det här är barnens arena, det är deras rum, ett rum där vi inte säger nej. Skaparverkstan ska vara en plats som lockar till att prova nya saker och där barnen får möjlighet att testa nytt och vågar utforska. Ett rum där barnen kan vara här och nu och där de kan utmana sin kreativitet.

Cecilia Hultberg som jobbar som ateljerista på förskolan Växthuset. I skaparverkstan är det full fart, här skapar och utforskar barnen med bland annat naturlera, färg och vatten.

– De yngsta barnen på förskolan tycker att tvättrännan är det roligaste! Att fritt få utforska med vatten är en succé varje gång. Och blött!

Något som Cissi testar tillsammans med barnen är också att skapa digitalt med hjälp av surfplattor.

– Vi har skapat digitala bilder där det ser ut som barn möter hajar i vattnet eller elefanter på savannen, det var många skratt! Genom att vi manipulerar bilder kommer barnen i kontakt med källkritik på ett tydligt och roligt sätt. Ett lättsamt sätt att röra vid något som är väldigt viktigt för barnen ju äldre dom blir.

Felicia Arvidsson, familjehemssekreterare

Felicia Arvidsson, familjehemssekreterare

Att få lära känna fina människor som gör skillnad för barnen i vår kommun gör mitt jobb extra bra.

Felicia arbetar som familjehems-
sekreterare på IFO barn och familj.
Det som gör hennes jobb lite extra bra – enligt henne själv är – att hon får möjligheten att lära känna fina människor som gör stor skillnad för barnen i vår kommun och att hon själv ser hur hennes jobb bidrar till att göra skillnad.

– Mina dagar ser ofta väldigt olika ut. En del i mitt arbete handlar om att rekrytera och utreda familjer som är intresserade av att bli familjehem. En annan del handlar om att handleda familjehem som har en pågående placering i deras uppdrag och att till exempel erbjuda relevanta utbildningar för familjerna.

Stefan Ölvebring, arkivchef

Stefan Ölvebring, arkivchef

Det bästa med mitt jobb är att jag får vara med om att bevara ett kulturarv som inte skulle bli bevarat annars. Då Svenskt Rockarkiv är det enda arkivet i världen som samlar på allt som har en koppling till svensk populärmusik så gör det oss unika. Att tillsammans med underbara kollegor ha fått vara med och bygga upp arkivet från grunden till vad det är idag gör mig mycket stolt.

Bland plektrum, guldskivor, affischer och biljetter hittar vi Stefan som jobbar som arkivchef på Svenskt Rockarkiv som sedan 2003 är beläget i Hultsfred.

– Vi har många udda föremål i arkivets samling men värt att nämna är Little Gerhards pokal som han vann då han blev vald till Sveriges Rockkung 1958, Scenkläder från The Spotnicks, Yngwie Malmsteen, Europe, The Hives turnébuss och flertalet guldskivor, berättar Stefan.

Utöver det hittar du också inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa från den svenska populärmusikhistorien. Givetvis finns det också mycket material från Hultsfredsfestivalen i arkivets enorma samling.

Malin Lockström och Mikael Nilsson, gata-parkenheten ÖSK

Malin Lockström och Mikael Nilsson, gata-parkenheten ÖSK

Att få jobba för kommuninvånarna och samhället med den servicen vi står för och att få vara delaktig i utvecklingen av vår kommun, Mikael.

 

Mitt hjärta slår extra hårt för naturen runt omkring oss och de gröna miljöerna i vår närhet där vi alla ska kunna hämta andan när det behövs. Att få förvalta detta och till viss mån även vara kreativ, utveckla och förbättra miljöerna är det bästa med mitt jobb ❤, Malin

Mikael och Malin jobbar på gata-och parkenheten hos ÖSK. Tillsammans med sina kollegor underhåller de gator, VA-ledningar, parker, grönområden och lekplatser i vår kommun.

Visste du att gata-och parkenheten har 147 000 meter väg, 25 000 meter gång- och cykelvägar samt 95 000 kvadratmeter parkeringar och andra ytor att ploga när snön kommer?

Josephine Larsson, nämndsekreterare

Josephine Larsson, nämndsekreterare

Det roligaste med mitt jobb är variationen, att på nära håll få vara delaktig i aktuella frågor och på så sätt ha kunskap om vad som är på gång inom förvaltningen.

Det här är Josephine som jobbar som nämndsekreterare på socalförvaltningen.

– Jag är sekreterare i socialnämnden, dess arbetsutskott samt i pensionärsrådet, vilket betyder att jag har mycket kontakter med de förtroendevalda politikerna, berättar Josephine.

I Josephines arbete ingår bland annat att förbereda möten, hålla koll på dagordningar, skicka ut kallelser och handlingar och ansvara för protokoll. Så här i slutet av året är det mycket arbete med årsredovisningar. Inför nästa år väntar även en ny mandatperiod vilket innebär att en del nya personer kan väljas in i till både nämnd och arbetsutskott.

Jenni Leppelt, turistkonsulent

Jenni Leppelt, turistkonsulent

Just jobbar jag bland annat med att platsutveckla Virserum med målet att stärka orten som ett kulturbesöksmål. Virserum har ett fantastiskt kulturutbud och tillsammans kan orten bli en stark besöksdestination. Vi jobbar även i olika cykelrelaterade projekt som är jättespännande för framtiden.

Det här är Jenni, hon jobbar som turistkonsulent. I hennes tjänst ingår att utveckla turism- och besöksnäringen i vår kommun! Glädjande nog håller antalet gästnätter i Hultsfreds kommun på att återhämta sig från pandemiåren.

– Vi ser en stor ökning av antalet utländska besökare även om svenskarna är största målgruppen. Toppåret var 2019 men i år har vi redan 56 000 gästnätter till och med oktober, berättar Jenni.

Emma Andersson, HR-konsult

Emma Andersson, HR-konsult

Hultsfred är en fantastisk arbetsgivare som ser möjligheter i stället för hinder, som tar vara på talang och som ger medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas.

Emma  jobbar som HR-konsult på barn- och utbildningsförvaltningen.

Emma och hennes övriga HR-kollegor i kommunen jobbar dels med strategiska frågor, så som kompetensförsörjning och hur kommunen ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. HR är också stöd till cheferna när det kommer till exempelvis rekrytering, lön, arbetsmiljö och arbetsrätt.

– Jag finns med som stöd i bakgrunden så det är kanske inte så ofta som jag har direktkontakt med medarbetarna. Utan de hör nog ganska ofta ifrån sin chef “jag måste bara kolla med HR först”, säger Emma

Ann-Sofi och Linda, kommunvägledare

Ann-Sofi och Linda, kommunvägledare

Kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen. Vi hjälper till med frågor som rör allt från snöröjning, till förskoleplats och till vattenprov och allt däremellan.

42 687 samtal, nästan 6000 besök och 22 013 avslutade ärenden under 2021! Ann-Sofi, Linda och deras kollegor ger proffsig, samlad och enklare service i kommunens kontaktcenter.

I senaste servicemätningen hamnade kontaktcenters resultat över genomsnittet i både gott bemötande och i enkelhet att komma i kontakt.

Visste du att du förutom mail, telefon och besök kan kontakta kontaktcenter via chatt?

Maria Bolin, samhällsplanerare

Maria Bolin, samhällsplanerare

Allt jag gör måste vara förankrat hos allmänheten – något som jag tycker är väldigt roligt och utvecklande! Det jag gillar med mitt jobb är att det ständigt händer nya saker och att jag får vara med att utveckla kommunen i en hållbar riktning.

Maria jobbar som samhällsplanerare på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I Marias jobb är medborgardialog i fokus, en förutsättning för att arbetet ska bli så bra som möjligt, menar hon.  Ett projekt som Maria är delaktig i är projektet Street Moves. Hultsfreds kommun är som en av tre kommuner i Sverige utvalda för att jobba med projektet som går ut på att skapa gator som är mer levande, hållbara och trygga.

Olof Nylander, controller

Olof Nylander, controller

Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa de olika enhetscheferna genom att bistå med rapporter, beslutsmaterial och analyser för att underlätta deras dagliga arbete.

Olof jobbar som controller på ekonomikontoret. Hans roll är att samla in, sammanställa och analysera verksamheternas ekonomiska resultat. Utöver det ingår uppdraget att vara försäkringssamordnare i kommunen i hans tjänst.

Rebecca Ovedal, brandman

Rebecca Ovedal, brandman

Jag gillar att känna att jag gör skillnad i mitt jobb och att få arbeta i ett sammansvetsat team.

Rebecca Ovedal jobbar som brandman i Hultsfred. Tillsammans med sina kollegor inom räddningstjänsten gör hon det möjligt att vi får snabb och professionell hjälp om olyckan är framme i vår kommun.

– Innan jag fick min heltidsanställning arbetade jag som deltidsbrandman i flera år. Jag gillar att känna att jag gör skillnad i mitt jobb och att få arbeta i ett sammansvetsat team, säger Rebecca.

 

Caroline Phalén och Sarah Harrysson, grundlärare 4-6

Caroline Phalén och Sarah Harrysson, grundlärare 4-6

Att få jobba tillsammans är det absolut bästa med vårt jobb! Vi är ett sammansvetsat team som tänker lika, har roligt och skrattar mycket tillsammans.

Carro och Sarah lärde känna varandra när de jobbade på Vena skola och det var där de peppade varandra till att börja studera till lärare. Sagt och gjort och med familjer, vänner och chefens stöd började deras gemensamma resa mot att bli grundlärare i årskurs 4-6.

– De fyra åren som det har tagit har gått väldigt fort, mycket tack vare att vi har gjort det här tillsammans och hela tiden stöttat varandra.

I våras tog de examen och jobbar nu tillsammans på Silverdalens skola.

Niklas Nilsson, renhållningstekniker

Niklas Nilsson, renhållningstekniker

Det bästa med mitt jobb är att jag får vara utomhus större delen av dagen och att jag får träffa och prata med alla kommuninvånare som besöker oss!

Niklas arbetar som renhållningstekniker hos ÖSK. Återbruk, miljövänligt och noggrann sortering – det kan man säga sammanfattar arbetet på Niklas arbetsplats Kejsarkullen!

– För oss är det viktigt att vi tar om hand allt som går. I framtiden hoppas vi kunna jobba ännu mer med återbruk.

 

Victor Elofsson, fritidsledare

Victor Elofsson, fritidsledare

Det känns både viktigt och betydelsefullt att få jobba med att möta ungdomar.

Det här är Victor, fritidsledare på ungdomsenheten. Tillsammans med sina kollegor på enheten arbetar och utvecklar han fritidsgårdarna i kommunen. De gör också skolbesök för att möta ungdomarna i skolmiljön och har ett nära samarbete med skola och socialtjänst.

– Det känns både viktigt och betydelsefullt att få jobba med att möta ungdomar. Att skapa en relation och kunna finnas med där som en extra trygg vuxen, menar Victor.