Om webbplatsen

Har du frågor eller synpunkter?

Vi arbetar aktivt med att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Har du frågor, synpunkter på tillgänglighet, förslag eller idéer tar vi tacksamt emot dem!
Använd formuläret nedan och ange din e-postadress om du vill att vi återkopplar till dig.

Tillgänglighetsredogörelse

Hultsfreds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur jobbaihultsfred.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på jobbaihultsfred.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter.

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta vårt kontaktcenter på:

E-post: kommun@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 00 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av jobbaihultsfred.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 september 2020.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Lämna synpunkt på webbplatsen