Martin Östenberg

"Vi vågar ta nya grepp trots litenheten. När vi sticker ut, så blir det oftast extra bra!"
Martin Östenberg

Lär känna Martin Östenberg, stolt medarbetare sedan 2000!

Namn:
Martin Östenberg

Yrke:
Idrottslärare

Detta visste du inte om mig:
Tycker om att arbeta med trä

Smultronställe i Hultsfreds kommun:
Storskogen och den lilla sjön. Det finns massor av det här!

Vi vågar ta nya grepp trots litenheten. När vi sticker ut, så blir det oftast extra bra!

 – Det som gläder mig allra mest är de gånger som jag kan bidra till att någon ändrar sin livsstil till något mer hälsosamt. Ofta kan denna lilla förändring vara ett första steg som bidrar till att utveckla en hel personlighet.

Martin, hur skulle du beskriva ditt arbete?

Dagarna består av allt ifrån administrativt arbete till fullt ös och snabba beslut. Vi idrottslärare har ett stort ansvar eftersom vi har möjlighet att påverka våra elevers utveckling i stor grad. Jag ser det som en skyldighet att hjälpa våra ungdomar att utvecklas i rätt riktning.
Vi undervisar många elever och varje individ är lika viktig. När det kommer nya elever, så lägger jag mycket kraft på att plugga in deras namn. Jag brukar vara bra på att komma ihåg andra saker men just personnamn kan vara lite svårt att lära sig.Mitt arbete består av många varierande aktiviteter. Under en stor del av året har jag förmånen att få jobba utomhus. Det är en fantastisk tid. Det är dessutom en fördel att ha Hagadal som arbetsplats med simhallen, friskoteket och våra idrottshallar och numera även fotbollshallen. Lägg därtill utomhusanläggningarna och närheten till skog och friluftsliv, det ger fina förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. 

… och vad är det bästa?

Arbetet kräver stor personkännedom och erfarenhet för att möta varje enskild elevs behov. Det som gläder mig allra mest är de gånger som jag kan bidra till att någon ändrar sin livsstil till något mer hälsosamt. Ofta kan denna lilla förändring vara ett första steg som bidrar till att utveckla en hel personlighet. Vi har alla olika lås och nycklar och det gäller att hitta den nyckeln som passar i låset för just den individen. Det är inte alltid vi lyckas men när vi gör det så är det en helt otrolig känsla!
Förutom att röra på sig fysiskt, så består även utbildningen av en teoretisk del där vi undervisar eleverna om social och psykisk hälsa. Fysisk hälsa går absolut hand i hand med psykiskt välmående. Ganska ofta blir vi på ett eller annat sätt involverade i våra ungdomars psykiska välmående antingen i undervisningen eller vid våra individuella samtal.

Vad är du mest stolt över?

Jag är glad över att ha bidragit till att vi jobbar i team med flera lärare runt varje elev. Det gör att vi blir mer flexibla och bättre kan tillgodose varje elevs behov. Med det tankesättet blir det inte ”mina elever” utan ”våra elever”. Eleven får större valmöjlighet genom att själv välja vem de vill vända sig till i olika situationer. Vi kollegor är bra på olika saker och kan på så sätt komplettera varandra med våra personligheter. Det ger mig input från annat håll eftersom vi kan plocka fram det bästa hos varje elev. Genom att fler deltar i bedömningen så får vi också en rättvisare betygssättning.

Tidigare när vi hade en klass, så fick alla göra samma aktivitet. Nu har vi möjlighet att dela upp oss i flera grupper utifrån elevernas egna val och intresse. När det passar, så kan vi även jobba i mindre grupper. En del tycker att det är jobbigt att få allas blickar på sig. Därför övar vi mycket på grunderna utan att alltid spela. På så sätt blir det mycket action som samtidigt engagerar flera.

Vi jobbar också i miniprojekt där varje elev får möjlighet att ta ansvar och styra sin egen friskvård. Efter andra året på gymnasiet är inte längre idrott ett obligatoriskt ämne och då är det bra om eleverna har skapat ett eget inre driv.

När undanflykten ”glömt kläder” dyker upp, så brukar vi erbjuda promenader under uteperioderna. Som bonus får vi en pratstund och kan förhoppningsvis möta eleven på ett nytt sätt genom vårt samtal. Det möjliggörs genom att vi jobbar i team om tre. Skolledning har bidragit positivt till detta genom att bland annat anpassa schemaläggningen.

På våren brukar vi medvetet prova sporter som inte så många elever testat tidigare. Det gör vi för att alla ska få mer likvärdiga förutsättningar. Svettestet är vårt mål, är man svett så har man jobbat bra under gympapasset!
Roligaste fotbollspasset någonsin var med ett gäng killar som egentligen inte tyckte om fotboll. Syftet var att anstränga musklerna och hjärtat, mindre viktigt var matchresultatet. Det lyckades vi bra med.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Arbetsdagen består av snabba förflyttningar mellan olika miljöer och lokaler. Beroende på grupp och kurs så behöver vi anpassa undervisningen. Ibland är det ett extremt högt tempo då vi måste ta upp emot 60 beslut i timmen, en del större beslut och ibland mindre. Förutom övriga idrottslärare, så jobbar vi även med andra yrkesgrupper, framförallt övriga medarbetare på Hagadal. Många tänker nog inte på att vi måste ha en ständig kontakt med övrig personal på Hagadal för att rodda med lokaler och utrymme så att vi får en fungerande miljö för alla. Det är inte svårt, men kräver kommunikation och ömsesidig respekt. Förutom undervisningstid, så ingår även planering, administration och materialvård. Det brukar vara ganska lätt att få ihop sina timmar, och mer därtill. Jag vill kunna vara tillgänglig för eleverna. Det blir många timmar utöver schemalagd tid och det kan innebära jobb på både helger och kvällstid, men det känns naturligt.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, vem skulle du rekommendera det till?

Du måste vara intresserad av att jobba tillsammans med ungdomar.
Tydligt ledarskap är ett måste – du behöver vara en ledare.
Det krävs också att du är flexibel och bra på att hitta snabba lösningar.
Den som uppfyller dessa kriterier är välkommen till oss!
Jag trivs precis där jag är nu i livet med de arbetsuppgifter som jag har.

Vad tycker du om dina kollegor?

Mina arbetskamrater är fantastiska både som personer och som kollegor.
Tillsammans med idrottslärarna och personalen på Hagadal är det lätt att trivas.
Jag ingår också i det naturvetenskapliga arbetslaget. Det är ett härligt gäng kompetenta människor. Man har många roller på gott och ont. Verkligheten innebär att vi också måste fånga upp de som inte tycker att idrott är så kul. Sociala medier tar mycket uppmärksamhet och det kräver ett nytt sätt att möta våra elever.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?

Är du legitimerad lärare, så har du ett guldläge!
Det är generellt en stor brist på utbildad personal. Utbildade lärare med kombinationen språk och idrott är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Det är bara en fördel om man sadlar om från något annat till det här yrket. Man har stor nytta av en bred bas och livserfarenhet.

Hur är det att jobba på Hultsfreds kommun?

Jag har tidigare jobbat i ett antal större kommuner. Det jag gillar med Hultsfred är kortare vägar, närheten och snabba beslut. I kontakten med andra yrkesgrupper jobbar vi tillsammans för att uppnå bästa resultat utan speciellt mycket revirtänk. Detta gäller i synnerhet kultur och fritid. Det är en fördel att få verka i den lilla kommunen. Man vågar ta nya grepp trots litenheten – eller kanske tack vare? När vi sticker ut, så blir det oftast extra bra!

Martin om kommunens värdeord:

Tre av Hultsfreds kommuns värdeord är nyskapande, stolthet samt handlingskraft. På vilka sätt lever du upp till dessa värdeord och hur går de att koppla till ditt arbete?

Nyskapande

I den mån att vi inte nöjer oss, utan hela tiden reflekterar och fortsätter att bli bättre både i stort och smått. Att inte bara vara nöjd är ett sätt att vara nyskapande. Man behöver inte alltid hitta på nya saker för att vara nyskapande. Det kan också handla om att verkligen våga fullfölja det man har satsat på.

Stolthet

Ibland kan det vara de små sakerna som lyfter mest. Sättet vi hjälper och stöttar varandra känner jag också en stor stolthet för.

Handlingskraft

Att våga göra nya saker och testa andra vägar efter att man har reflekterat. Att vara realist när man utvärderar. Det kan ibland handla om att göra om och göra rätt eller att faktiskt ha modet att lägga ner en dålig idé. Det tycker jag är att vara handlingskraftig i vardagen i varje situation.