Johan Klavins

"Jag har möjlighet att styra mitt jobb väldigt mycket, vilket jag ser som positivt"
Johan Klavins

Lär känna Johan Klavins, stolt medarbetare sedan 2001!

Namn:
Johan Klavins

Yrke:
IT-pedagog

Detta visste du inte om mig:
Jag är ganska bra på att laga mat

Smultronställe i Hultsfreds kommun:
Stora Hammarsjön är fint och More Kastell är väldigt mäktigt

Jag har möjlighet att styra mitt jobb väldigt mycket vilket jag ser som positivt

– Jag är stolt över att kunna vara med och påverka, vara med och förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen. Bland det bästa är när ett projekt man länge arbetat med till slut sjösätts och eleverna får möjlighet att nå nya mål med hjälp av de lösningar som arbetats fram.

Johan, hur skulle du beskriva ditt arbete?

Det är ett varierande och utvecklande arbete.  Som IT-pedagog är jag en stödfunktion åt rektorer och pedagoger inom Barn- och utbildningsnämnden. Jag jobbar bland annat med att försöka peka ut riktlinjer för beslutsfattarna och förvaltningsledning, vad de ska satsa på och göra i stora frågor kopplade till IT.

Samtidigt är jag ute i verksamheten med lärare i olika IT-projekt. Planerar och stöttar i arbetet att nå målen med hjälp av IT. Tekniken är aldrig målet i sig, utan målet är att eleverna ska utvecklas och lära sig med hjälp av ny teknik och IT-lösningar.

Som IT-pedagog gäller det att vara öppen för nyheter. Det gäller att fånga upp vad som är på gång för att sedan ha möjlighet att använda det i det egna arbetet.

Hur är ditt arbete?

Har bara positivt att säga. Jag gillar att det är varierande. Att jobba med IT som hjälp för lärande spänner över ett stort område i sig. Att mitt jobb sedan sträcker sig från förskola till årskurs nio gör att det är väldigt brett.

Till allra största del jobbar jag på uppdrag av verksamheten. En rektor, förskolechef, pedagoger eller hela arbetslag hör av sig till mig och har önskemål om hjälp kring vissa områden inom IT och lärande. Då måste jag sätta mig ner och arbeta igenom uppdraget för att hitta så bra lösningar och möjligheter som möjligt.

Jag är en driven människa och gillar att det genomsyrar arbetet. Jag får möjlighet att dra i olika trådar och komma framåt i de olika projekten.

… och vad är det bästa?

Här måste jag svara mitt frihetsutrymme i arbetet. Jag har möjlighet att styra mitt jobb väldigt mycket vilket jag ser som positivt. Passar det bättre för mig att arbeta sen eftermiddag eller kväll en dag fungerar det som oftast. Sen är det självfallet stimulerande att få arbeta med utveckling, samt att få vara med och ta projekt i mål. Bland det bästa är när ett projekt man länge arbetat med till slut sjösätts och eleverna får möjlighet att nå nya mål med hjälp av de lösningar som arbetats fram.

Vad är du mest stolt över?

I det stora är jag väldigt stolt över att arbeta i en kommun med framåttänk, med en vilja att förändras. Det händer otroligt mycket, även på central kommunledningsnivå, vilket såklart är positivt sett till mitt arbete.

Om jag istället mer fokuserar på mig själv och mitt arbete som IT-pedagog är jag stolt över att kunna vara med och påverka, vara med och förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen. 

Med vilka tre ord skulle du beskriva ditt arbete?

Utvecklande, framåtsyftande och nyskapande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En typisk arbetsdag är jag inne på arbetsplatsen före klockan sju. Jag gillar den första, lite tidiga, timmen fram till åtta då jag ofta kan arbeta mer ostört med att sortera upp mejl som kommit in sedan förra kvällen. Det ger mig även tid att planera upp dagen.

Sedan fortsätter dagen lite varierande beroende på vad som händer i arbetet den perioden. Det kan vara en uppstartsperiod där jag är ute mycket och träffar medarbetare i verksamheten som önskar genomföra ett visst projekt. Eller så arbetar jag med ett projekt som är igång.

En stor del av arbetet handlar också om att utbyta erfarenheter och ta till sig av tips kollegor emellan. Då jag saknar andra IT-pedagoger i min närhet, både här i Hultsfred och i närliggande kommuner är sociala medier viktigt. Där jag kan ha kontakt med kollegor och inspireras.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, vem skulle du rekommendera det till?

Jag skulle rekommendera arbetet till en person som är driven, öppen och tycker det är utvecklande att arbeta i en förändelsebar miljö. Inom arbetet stöter man på ny teknik och nya möjligheter vilket gör att man måste vara öppen för förändring, trots att det ibland kan verka obehagligt.

För att arbeta som IT-pedagog är det självklart också viktigt att ha någon form av pedagogisk bakgrund, för att kunna lära ut. Dessutom tror jag att en entreprenöriell anda är viktigt. Samt att ett visst mån av teknikintresse är positivt, trots att tekniken aldrig är ändamålet i sig – den ska fungera som stöd för utveckling.

Vad tycker du om dina kollegor?

Jag samverkar med väldigt många och nu är vi två inom vår förvaltning som har ett övergripande IT-ansvar, även om vi har lite olika roller. Det är oerhört skönt att ha någon mer att bolla och diskutera lösningar med tillsammans. Jag jobbar nära rektorsgruppen och våra pedagoger samt medarbetare på andra förvaltningar. Öppenheten mellan förvaltningarna tycker jag präglar den här kommunen.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?

IT-pedagoger finns i många kommuner och då främst inom skolan. I vår kommun har man börjat få upp ögonen för att jag som IT-pedagog kan användas inom andra områden också. För att stötta och få personal att bli bekväma med sina IT-verktyg.

Jag själv har en lärarexamen som fritidspedagog i ryggen och har tidigare arbetat som fritidspedagog, musiklärare samt rektor. Fler och fler kommuner och skolor ser att det är nödvändigt med någon eller några med ett större ansvar för IT-utveckling på skolor och förskolor. Så är man pedagog, har ett teknikintresse och brinner för lärande tror jag att utsikten ser bra ut.

Hur är det att jobba på Hultsfreds kommun?

Som jag berättade tidigare är jag stolt över att arbeta i en kommun med framåtanda och en vilja att förändras. Jag har trivts väldigt bra med kommunen som arbetsgivare under de olika yrkesrollerna jag haft. Har man driv så satsar kommunen på en och möjlighet till utveckling finns. Det känns som en jättegrej som är kul med den här kommunen, något jag måste lyfta fram.

Johan om kommunens värdeord

Tre av Hultsfreds kommuns värdeord är nyskapande, stolthet samt handlingskraft. På vilka sätt lever du upp till dessa värdeord och hur går de koppla till ditt arbete?

Nyskapande

Hela min tjänst handlar om nyskapande, att hitta nya vägar i lärandet. Jag själv är nyfiken och vill utvecklas, hitta nya möjligheter och använda dem i praktiken. Det är bara att se på satsningen på Office 365, där eleverna fått möjlighet att lagra alla sina filer i en molntjänst. Nu kan eleverna komma åt sina arbeten och filer på ett smidigt sätt, var de än befinner sig.

Stolthet

Jag är stolt över att jobba i Hultsfreds kommun! Har alltid visat att jag jobbar för kommunen och försöker sprida varumärket. I mitt arbete är jag stolt över att få vara med och påverka, att få förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen.

Handlingskraft

I min yrkesroll är jag inte rädd att ta tag i saker, vilket genomsyrar hela kommunen. Det är inte bara en massa snack utan det händer saker. Även här går det ta satsningen på Office 365 som exempel. Den blev av. Nyligen var jag på en stor IT-mässa i London och i Microsoft monter stod en brittisk skola och berättade om sin IT-satsning. Det hade kunnat vara vi som berättade om vad vi gjort på Albäcksskolan för det var precis samma resa som vi gjort. Det är ett kvitto på att handlingskraften resulterat i något bra.