Ann-Charlotte Österberg

"Jag är stolt över att vara sjuksköterska!"
Ann-Charlotte Österberg

Lär känna Ann-Charlotte Österberg, stolt medarbetare sedan 2008!

Namn:
Ann-Charlotte Österberg

Yrke:
Sjuksköterska

Detta visste du inte om mig:
Jag åker gärna skidor utför

Smultronställe i Hultsfreds kommun:
Att åka upp till Dackestupet en härlig solig vinterdag och se den fantastiska utsikten över Virserum är ett av mina smultronställen

Jag är stolt över att vara sjuksköterska! Som person vill jag hjälpa människor så de får det så bra som möjligt, trots sjukdom.

– Jag är mest stolt över att få vara den personen som underlättar för att patienterna ska kunna fortsätta att bo kvar i sitt hem. Trots ålder och sjukdom kan patienten klara av att ha en egen vardag hemma, tack vare att vi finns där och hjälper till med sjukrelaterade problem.

Ann-Charlotte, hur skulle du beskriva ditt arbete?

Jag är sjuksköterska inom hemsjukvården, vilket betyder att själva sjukvårdsdelen av arbetet sker hemma hos patienterna. Om min kollega är ledig eller sjuk, händer det även att jag jobbar inne på det särskilda boendet.

Jag är stationerad på HSR (Hälsa, sjukvård, rehab) i Hultsfred men har mitt ansvarsområde i Målilla. Det är alltså i Målilla som jag träffar patienter med syftet att hjälpa till med de sjukvårdsinsatser som krävs för att de ska klara av att fortsätta bo hemma. Uppgifterna ute hos patienterna rör sig om allt från att lägga om sår till att hjälpa till med dropp eller medicinering. Vi hjälper även till med mer avancerad sjukvård samt palliativ vård (vård i livets slut).

Största delen av dagen är vi ute hos patienter, men arbetet innefattar även tid vid skrivbordet på HSR. Det krävs dokumentation av de olika insatserna under arbetsdagarna och kontakt ska upprättas med läkare eller anhöriga om det behövs.

Hur är ditt arbete?

Arbetet präglas kring möten och det gillar jag. Jag uppskattar när jag får skapa relationer och hjälpa patienter under en längre tid. Den delen kan i och för sig även vara tuff. Som sjuksköterska får jag i vissa fall vara med från tiden de är pigga, tidigt i hemsjukvården, fram tills att de blir sämre mot slutet. Då får man uppleva både jobbiga och bra perioder med patienterna.

Sjukskötaryrket tycker jag även är utvecklande och ansvarsfullt. Det är ansvarsfullt i det stora, att jag har uppgiften att hjälpa de sjuka, men även att anhöriga litar på mig i min yrkesroll. Sett till den utvecklande sidan gäller det att söka ny kunskap i utvecklingsområden. För att heminsatserna ska bli så bra som möjligt gäller det att utvecklas och hitta de bästa sätten att arbeta på.

Och vad är det bästa?

Jag har under mina år som sjuksköterska bara jobbat inom hemsjukvården, så jag kan bara utgå från den delen av sjuksköterskeyrket. Det jag gillar allra bäst med mitt jobb är alla möten. Alla möten är unika och som sjuksköterska får jag komma hem till personer i deras egna hem. Jag kommer dit som gäst men kan ändå se till att de kan ha en så bra vardag som möjligt, trots sin sjukdom.

Vad är du mest stolt över?

Jag är mest stolt över att få vara den personen som underlättar för att patienterna ska kunna fortsätta att bo kvar i sitt hem. Trots ålder och sjukdom kan patienten klara av att ha en egen vardag hemma, tack vare att vi finns där och hjälper till med sjukrelaterade problem.

Den palliativa vården vi bedriver är jag också väldigt stolt över. Vi har en bra palliativ vård och får god respons från anhöriga kring detta. Som sjuksköterska blir man väldigt glad när det finns möjlighet att göra den sista tiden i patientens liv bra. Att patienterna har möjlighet att få avsluta och vara hemma, om det är deras önskan.

Med vilka tre ord skulle du beskriva ditt arbete?

Utvecklande, ansvarsfullt och samarbetsfokuserat.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

För mig som mestadels arbetar dagtid träffas vi på HSR på morgonen. De som har jobbat natten rapporterar om något speciellt har hänt som är viktigt för oss att veta om. Sedan handlar första delen av dagen om hemsjukvården i mitt ansvarsområde. Oftast följer dagarna rutinmässiga scheman, en patient har exempelvis omläggning av sår varannan dag. Sedan kan det även dyka upp saker – någon blir försämrad eller specifika insatser. Då kan man behöva omprioritera och planera om dagen på nytt.

Under en dag har vi mellan 8 och 15 inplanerade hembesök för sjukvårdsinsatser. När de inplanerade hembesöken är genomförda för dagen följer även en avslutande skrivbordsperiod. Vi är dokumentansvariga och dokumenterar alla insatser i patienternas journaler. Vad vi har gjort under dagen, vad som ska göras dagen därpå eller nästa vecka. All information som är nödvändig för patienten ska dokumenteras.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, vem skulle du rekommendera det till?

Du behöver vara en social person som kan hantera alla möten som uppstår med patienterna. Det gäller att klara av att bemöta patienterna, att vara ”här och nu” när man är hos dem. De ska känna att de är prioriterade, tankarna ska inte ligga på nästa patient.

Det gäller även att kunna prioritera i yrkesrollen. Jobbet är i det stora fritt och som sjuksköterska planerar jag upp min dag utifrån de patienter som ska få hembesök. När väl saker dyker upp och omprioritering krävs, behöver man klara av att prioritera det som är viktigast just nu.

Vi har ett öppet klimat och har roligt tillsammans!

Vi har roligt och kan skratta tillsammans mellan insatserna. Det är ett öppet klimat och vi hjälper varandra för att det ska vara så bra som möjligt för patienterna. Feedback är viktigt för utvecklingen och vi kollegor bollar många frågor med varandra – gjorde jag rätt? – hur ska jag hantera denna situation? Det är en trygghet att ha kompetenta kollegor omkring sig i sin yrkesroll.

Ann-Charlotte om kommunens värdeord

Tre av Hultsfreds kommuns värdeord är nyskapande, stolthet samt handlingskraft. På vilka sätt lever du upp till dessa värdeord och hur går de att koppla till ditt arbete?

Nyskapande

Mitt arbete har många infallsvinklar som kretsar kring nyskapande. Jag jobbar inom ett område som är i ständig förändring sett till forskning och metoder. Det är således ett ständigt nyskapande för att hänga med och vara aktuell. Även säkerheten inom arbetet samt den tekniska utrustningen förändras. Där gäller det också att vara nyskapande för att applicera ny utrustning i arbetssättet.

Stolthet

Jag är stolt över att vara sjuksköterska! Som person vill jag hjälpa människor så de får det så bra som möjligt, trots sjukdom. Jag känner en stolthet över att patienterna litar på mig. De litar på att ”nu är personalen på plats här och gör sitt bästa för mig”. Känner också stolthet i mitt arbete över vad vi åstadkommer i patienternas hem. Det är inte alltid det finns perfekta förutsättningar men ändå brukar det lösa sig på bästa sätt.

Handlingskraft

Jag brukar säga att vi sjuksköterskor har en ”spindel i nätet”-roll. Vi ska få allt att fungera, kommunikationen mellan patient, anhöriga och läkare. Här krävs det handlingskraft för att klara av den rollen. Handlingskraft krävs även när jag som sjuksköterska får ställa om från de planerade hembesöken till något som precis dykt upp. Då gäller det att få dagen att fungera utifrån de nya förutsättningarna.