Amanda Persson

Jag upplever att vi modiga och tar oss an de utmaningar som vi möter med nyfikenhet
Amanda Persson

Lär känna Amanda Persson, stolt medarbetare sedan 2018!

Namn:
Amanda Persson

Yrke:
Arbetsmarknadshandläggare

Detta visste du inte om mig:
Jag är ganska otålig, som till exempel har jag för ovana att läsa några sidor i mitten av en ny bok innan jag bestämmer mig för om jag vill läsa boken eller inte.

Smultronställe i Hultsfreds kommun:
En plats i skogen runt Kråketorp/Slagdala där jag tycker om att gå.

Amanda är utbildad socionom och jobbar som arbetsmarknadshandläggare på arbete och integrationsenheten, främst med ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Jag jobbar för att deltagaren ska bryta sin isolering, få en meningsfull sysselsättning, förbättra självkänslan och självförtroendet och därmed närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Vidare beskriver Amanda att hennes arbete kräver flexibilitet, kreativitet och en stor nyfikenhet på människan.

Jag jobbar utifrån ett salutogent synsätt med det friska i fokus och med motiverande samtal för att få individen till att ta ansvar för sitt liv och komma framåt i sin förändringsprocess. Både genom enskilda samtal men också i grupp. Vi erbjuder även arbetsträning och ibland anpassade anställningar. Det är viktigt att individen är chauffören i sitt eget liv. Jag sitter med i baksätet och fungerar som bollplank och vägvisare.

Amanda beskriver vidare att hon och hennes kollegor hela tiden uppmanas att tänka utanför boxen, vara kreativa och lösningsfokuserade.

På min arbetsplats får jag möjlighet att utvecklas både som människa och i min yrkesroll. Vi har ett varmt och prestigelöst arbetsklimat i min arbetsgrupp med stark sammanhållning där alla månar om varandra och hjälps åt. Vi vill hela tiden framåt och utveckla våra insatser för att våra deltagare ska må bättre, närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi har en trygg arbetsmiljö där jag vågar dela med mig av mina tankar.

Tidigare arbetade Amanda i en större stad och i en större organisation. Under hennes tid i Hultsfreds kommun har hon upptäckt att arbetet i en mindre kommun bidrar till att man får lära sig saker om många olika områden och att det är enklare att få ett helhetsperspektiv. Beslutsvägarna upplever hon som korta och känner en stor tillit från ledning.

Hultsfred är en kommun som vågar tänka nytt och prova nya arbetssätt för att komma framåt och upprätthålla god kvalité i arbetet med invånarna. Trots att vi är en liten kommun så ligger vi i framkant i mycket vilket jag tror beror på att man tar till vara på varandras kompetenser och intressen. Jag hörde en gång att “en god idé är en god idé oavsett var den kommer ifrån”. Det synsättet tycker jag verkligen stämmer in på Hultsfred kommun.