Anders Svalbring

Anders Svalbring

Anders arbetar som arbetsmarknadshandläggare och hans arbete innebär att stötta, vägleda och hjälpa både unga och äldre. Det kan handla om att hitta en språkpraktik, arbetspraktik eller annan sysselsättning samt att informera ungdomar om arbetsmarknadskunskap och...
Amanda Persson

Amanda Persson

Amanda är utbildad socionom och jobbar som arbetsmarknadshandläggare på arbete och integrationsenheten, främst med ungdomar som varken arbetar eller studerar. Jag jobbar för att deltagaren ska bryta sin isolering, få en meningsfull sysselsättning, förbättra...
Jennie Lundberg Adin

Jennie Lundberg Adin

Hultsfred -en kommun med framåtanda!  Jennie arbetar som arbetskonsulent i Stegens verksamhet. Stegen är en av tre verksamheter i sektionen arbete och integration. Verksamheten finns för de som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar och är en del...