Vik projektledare broar och gatubelysning till Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Hultsfred och Högsby kommuner har samordnat delar av den tekniska verksamheten i Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Förbundet har sitt huvudsäte i Hultsfred. ÖSK ansvarar för fyra avdelningar: Gata/park, VA, renhållning och projekt. Utöver dessa ansvarar man även för kommunernas skogar, energirådgivning samt bostadsanpassning, skolskjuts och bredbandsfrågor i Hultsfreds kommun.

Då vi har personal som är på väg till nya uppdrag såväl permanent som tillfälligt, ett antal föräldraledigheter på deltid och heltid samt en fortsatt hög ingång på nya projekt, söker vi nu en vikarie till vår projektavdelning. Som vikarierande projektledare inom projektavdelningen, kommer man under högst 1,5 år generellt avlasta övriga projektledare med olika infrastrukturprojekt. De verksamheter där vi har störst behov av avlastning är inom broar och gatubelysning, renhållning samt VA-ledningsnät.

Arbetsuppgifter

Du kommer, beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet, avlasta en eller flera av befintliga projektledare genom att själv driva vissa investeringsprojekt och/eller utredningar.

Projekten kan komma att drivas med start från olika delar i projektgenomförandet. Allt ifrån utredning för politiska beslut till färdigställande och driftövertagande. Du kommer få leda olika konsulter/experter som projekterar och kalkylerar projekten samt de entreprenörer som tilldelats efter upphandlingsskedet.

Inom samtliga verksamheter förutsätts nära samverkan med övriga projektledare och verksamheter inom förvaltningen. Även om man själv inte ansvarar för ett projekt förutsätts man aktivt delta i de projekten som sakkunnig inom sitt verksamhetsområde.

Som projektledare med verksamhetsansvar för broar och gatubelysning kommer du vara ansvarig för att driva utvecklingen inom verksamhetsområdena. Till vardags handlar det om mycket nära samarbeten med våra avtalsparter.

Inom broförvaltningen handlar det om konsulter som sköter de lagstadgade besiktningarna, tar fram åtgärdsförslag inklusive kalkyler och som tar fram tekniska beskrivningar och eventuella förfrågningsunderlag. Det är även mycket kontakter med våra ramavtalsentreprenörer för att avropa de planerade åtgärderna. Projektledaren ansvarar för ekonomisk uppföljning, redovisning och framtida budgetering inom både drift- och investeringsplaneringen.

Inom gatubelysningsförvaltningen handlar det om nära samverkan med vår driftentreprenör som för tillfället har ramavtalet. Avtalsuppföljning och beställning/felanmälan är en typisk vardagssyssla. Driftentreprenören sköter allt förebyggande, planerat och akut underhåll men till viss del även nyproduktion. Nära samarbete sker med konsulter som projekterar nya anläggningar. Även inom gatubelysningen ansvarar projektledaren för ekonomisk uppföljning, redovisning och framtida budgetering.

Kvalifikationer

Dina personliga egenskaper ska omfatta samarbetsförmåga, initiativkraft, ansvarskänsla och förmåga att arbeta självständigt.

Du ska ha en god förmåga att planera, genomföra och slutföra ditt arbete. Du bör ha lätt för att lära och ta till dig ny information. Du måste ha en hög IT-kompetens för att kunna utveckla aktuellt verksamhetsområde i rätt riktning samt en hög grad av utvecklingstänk.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av bro och/eller gatubelysningsförvaltning. Du bör ha några års erfarenhet som projektledare. Likvärdig kompetens räknar vi som konstruktions-/anläggningsingenjör och/eller el-/styr- och regleringenjör. Även nyutexaminerade inom området är intressanta kandidater. Liksom arbetsledare inom bro- eller gatubelysningsentreprenader.

Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.

Då ÖSK är inne i en expansiv fas med stora och många investeringar de kommande åren, i båda kommunerna, kan det under rekryteringsprocessen bli aktuellt med ytterligare rekryteringar.


Kontaktperson(er)

Jens Karlsson
Projektchef

jens.karlsson@osk.hultsfred.se

Fackliga kontaktpersoner

Fackliga företrädare nås via kontaktcenter

0495-24 00 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 28 november 2021.

Arbetsgivarens referensnummer är A1062366.

Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/

Sista ansökningsdatum:
28 november 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1