Elevassistent till Råsebäcks förskola, Hultsfreds kommun

Arbetsuppgifter

Till Råsebäcks förskola söker vi en elevassistent som vill arbeta med barns lärande och utveckling.

Som elevassistent är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang kring barnen. Tillsammans med pedagoger, övrig personal på förskola och med stöd av specialpedagog planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet kring barnen som behöver extra stöd i sitt lärande. I din yrkesroll är du också ett stöd till enskilt barn.

Du följer barnet under sin dag på förskolan där du finns som stöd i barnets lek och lärande. Du arbetar förebyggande för att minska situationer som orsaker stress för barnet.

Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen. Du är en stabil och trygg vuxen som kan skapa förutsättningar för goda sociala samspel.

Du möter barnets behov utifrån ett salutogent helhetsperspektiv och ett pedagogiskt förhållningssätt där du utgår från barnets färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där barnets färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Du förväntas kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner t.ex. specialpedagoger, psykolog, habiliteringen och vårdnadshavare för barnets bästa där du ser samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola som en viktig framgångsfaktor.

Kvalifikationer

Kontaktperson(er)

Fackliga kontaktpersoner

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 28 juli 2019.

Arbetsgivarens referensnummer är 1980.

Sista ansökningsdatum:
28 juli 2019

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
2