Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Elevassistent Albäckskolan med lust att lära för livet!

Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i grundsärskolans arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Du är flexibel och har nära till kreativa lösningar för de utmaningar och situationer som kan uppstå under skoldagen. Du har eleven i centrum och gör ständigt medvetna val för att stötta eleverna i deras lärande.

Sista ansökningsdatum:
8 november 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Arbetskonsulent

Är du en av dem som vill göra skillnad på riktigt genom att stötta andra människor? Gillar du att ha varierade arbetsuppgifter där du får använda både din fysiska förmåga och dina färdigheter i att möta andra människor? Då kan jobbet som arbetskonsulent på Stegens verksamhet i Hultsfreds kommun vara någonting för dig!

På Stegen ingår du i ett arbetslag om 5 personer. Som arbetskonsulent jobbar du med deltagare i alla åldrar både individuellt och i grupp.

Stegen erbjuder tjänster till pensionärer bosatta i kommunen och bedriver även en secondhandaffär med café och snickeri. Arbetet utgår från Stegens lokaler i Hultsfred men utförs också ute på de olika orterna i kommunen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

• Handledning av deltagare i praktiskt arbete
• Stöd till deltagare i arbetsträningsprocesser
• Konsultation och vägledning mot arbete eller studier
• Arbetsförmågebedömningar

En stor del av arbetsuppgifterna har praktisk inriktning och du behöver som anställd på Stegen ha en god fysisk förmåga och kunna delta i arbetsmoment tillsammans med deltagare då det är i de praktiska situationerna mycket av arbetsförmågebedömningarna har sin grund.

Sista ansökningsdatum:
25 oktober 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
13 december 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
13 december 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan: timvikarie till förskola/fritidshem/skola

Var med och skapa lust att lära!
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling.

Arbetet är flexibelt och omväxlande och innebär att du kan ha flera arbetsplatser och arbetar vid behov där ordinarie personal är frånvarande. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika förskolor eller skolor och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema. Våra verksamheter finns på fler orter i kommunen och ofta krävs det att hoppa in med kort varsel vilket innebär att det kan underlätta med körkort och tillgång till egen bil.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 januari 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

ÖSK söker MEX/GIS/verksamhetsutvecklare

Projektledare generell
Som projektledare kommer du jobba väldigt tätt med övriga projektledare som idag är nischade inom följande områden; gatubelysning, VA-ledningsnät, VA-process, broar, gator/vägar, renhållning (deponier, ramavtal, etc.), parker/utemiljö, och lekplatser.

Du kommer, beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet, avlasta en eller flera av dem genom att själv driva vissa investeringsprojekt och/eller utredningar.

Projekten kan komma att drivas med start från olika delar i projektgenomförandet. Allt ifrån utredning för politiska beslut till färdigställande och driftövertagande.

Du kommer få leda olika konsulter/experter som projekterar och kalkylerar projekten samt de entreprenörer som tilldelats efter upphandlingsskedet.


MEX/GIS/verksamhetsutvecklare
Som vikarie för uppdraget att se över kundregistret för VA- och renhållningskunder kommer du jobba väldigt tätt med vår ordinarie personal på renhållnings- och VA-sidan. Både renhållningsingenjör-/administratörer och vattenmätartekniker. Syftet med översynen är att uppdatera kundregistret så samtliga kunder betalar för de tjänster de nyttjar. Du kommer jobba i system som PowerBI och PowerApps för att hämta och visualisera data från de olika verksamhetssystemen. Så IT-kompetens är en viktig erfarenhet att ha med sig.

Vidare kommer du jobba med att se över samtliga fastigheter där vi har kunder och där vi har ledningsnät för att säkerställa att vi har tillräckligt med skydd (ledningsrätt/servitut) för våra ledningar.

Du kommer även medverka i anslutningsärenden och abonnentärenden samt agera stöd åt övriga projektledare/ingenjörer gällande kontakter med Lantmäteriet i förrättningsärenden.

Sista ansökningsdatum:
1 november 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Antal platser:
2

ÖSK söker en VA-maskinist till Hultsfred

Som VA-maskinist kommer du jobba med drift- och underhåll samt utveckling av våra vatten- och avloppsverk och alla därtill hörande anläggningar. Du jobbar dagligen tillsammans i en grupp om fyra VA-maskinister samt arbetsledare men ensamarbete förekommer också. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att ha beredskap när arbetsgivaren bedömer att du har tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifterna.

Sista ansökningsdatum:
2 november 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Vi önskar att tillträde till anställningen ska kunna ske så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Antal platser:
1