Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Elevassistent till Oredans förskola, Hultsfreds kommun

Som elevassistent är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang. Tillsammans med pedagoger, övrig personal på förskola och med stöd av specialpedagog planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet kring barnen som behöver extra stöd i sitt lärande.

Du följer barnen under sin dag på förskolan där du finns som stöd i barnens lek och lärande. Du arbetar förebyggande för att minska situationer som orsaker stress för barnet.

Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen. Du är en stabil och trygg vuxen som kan skapa förutsättningar för goda sociala samspel.

Du möter barnens behov utifrån ett salutogent helhetsperspektiv och ett pedagogiskt förhållningssätt där du utgår från barnens färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där barnens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Du förväntas kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner t.ex. specialpedagoger, psykolog, habiliteringen och vårdnadshavare för barnens bästa där du ser samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola som en viktig framgångsfaktor.

Sista ansökningsdatum:
22 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Vikarie till Silverslättens förskola

Vi söker nu en vikarie till Silverslättens förskola med start till höstterminen 2021 och goda chanser till förlängning!

Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling. Tillsammans med ordinarie personal arbetar du för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer du barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Sista ansökningsdatum:
27 juni 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:

Antal platser:
1

Förskollärare till Venhaga förskola i Målilla

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

För dig som är intresserad finns det även möjlighet att bli arbetslagsledare i din tjänst som förskollärare. Till detta uppdrag söker vi dig med vilja och driv som är sugen på utmaningen och utvecklingen en ledarroll på förskolan för med sig. Mer information om vad uppdraget innebär finns att få vid intresse.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
27 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Lärare i förskoleklass till Silverdalens skola

Till Silverdalens skola vi rekrytera en lärare till förskoleklass som är med och driver vårt utvecklingsarbete mot 2021. Arbetet innebär att vi har fokus på att skapa en likvärdig skola, öka barn- och elevinflytande, skapa fler tillgängliga och kreativa lärmiljöer, öka tryggheten och stå för en väl kommunicerad värdegrund. Som lärare hos oss blir du en lagspelare i ett effektivt team som har elevens bästa för ögonen.

Silverdalens skola är en mindre F-6 skola med ca 80 elever. I nära anslutning till skolan finns även förskolan. Samverkan mellan förskola, skola och fritidshem är en självklarhet - vi gör varandra bra!

I ditt uppdrag som lärare i förskoleklass ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

Som medarbetare har du även möjlighet att samarbeta med vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och talpedagog. Det finns även möjlighet att samverka med skolornas likabehandlingsgrupp där värdegrundsfrågor står i fokus.

Sista ansökningsdatum:
27 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Resurspedagog till Lindblomskolan, Hultsfred

Till Lindblomskolan söker vi dig som är en målinriktad och engagerad pedagog. Viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta i planering och genomförande av den dagliga undervisningen. Vi förväntar oss att du är utvecklingsinriktad och aktiv i skolans gemensamma utveckling genom ett kollegialt lärande.

Som resurspedagog arbetar du med både enskilda elever och mindre grupper. Du är en tillgänglig resurs i samtliga klasser i en årskurs där du undervisar samt finns med som resurs på fritids.

Att samverka är en förutsättning och självklarhet, såväl inom arbetslaget och mellan olika verksamheter på skolan. Det är tillsammans med andra som du är med och skapar Barnens bästa skola! och ger eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2021

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Semestervikariat inom vård och omsorg

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra?
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan.

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation och inom personlig assistans.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Urval sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Antal platser:
50

Projektledare Renhållning - vikariat

Som projektledare på projektavdelningen kommer du jobba väldigt tätt med projektledare och ingenjörer inom hela avdelningen men mest mot verksamhetsområdet renhållning.

Du kommer också jobba väldigt tätt med renhållningsavdelningens driftenheter, övriga kommunala verksamheter samt våra ramavtalsentreprenörer på renhållningssidan.

Projektledaren kommer självständigt driva vårt arbete med att planera för införandet av fastighetsnära insamling av minst åtta avfallsfraktioner hos kommunala verksamheter, flerbostadshus och privata verksamheter.

Uppdraget kommer i huvudsak handla om att ta fram en förstudie på alternativa tekniska lösningar för att klara kravet på fastighetsnära insamling. Lösningarna ska omfatta såväl teknisk anläggning för där avfallet ska hämtas liksom lösningar inomhus i de kommunala verksamheterna. För- och nackdelar samt investerings- och driftkostnader ska redovisas i förstudien. Förstudien ska sedan fungera som internt beslutsunderlag i den vidare planeringen för praktiskt införande och upphandlingar under 2022.

Projektledaren kommer att vara ansiktet utåt för projektet och kommer ha mycket kontakt med kunder, fastighetsägare, entreprenörer, verksamhetsutövare, myndigheter och andra förvaltningar. I arbetet ingår även att arbeta med praktiska frågor kring hämtningsförhållanden och registerhantering samt stötta organisationen inom renhållningen i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer också att arbeta i vårt verksamhetssystem EDP Future.


Dina personliga egenskaper bör präglas av initiativkraft, ansvarskänsla, struktur/ordning- och reda samt förmåga att se den övergripande bilden/helheten av uppdraget för att kunna nå fram till ett bra beslutsunderlag.

Du ska ha en god förmåga att planera, genomföra och slutföra ditt arbete samt att du ska ha ett intresse för miljö- och utvecklingsfrågor.

Sista ansökningsdatum:
4 juli 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse, men helst innan september 2021.

Antal platser:
1