Vårt löfte till dig

”Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Studie- och yrkesvägledare med drömmar om framtiden till Albäckskolan i Hultsfred

Som studie- och yrkesvägledare på Albäcksskolan har du en central roll för att ge eleverna vägledning i studier, både på kort och lång sikt. Genom mötet med elever är du en del i skolans arbete med att skapa "Lust att lära, lära för livet", vilka är ledorden för skolkommunen Hultsfreds övergripande mål. Du är en del i skolans elevhälsa och har ett vägledande perspektiv i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Genom din kunskap om skolans styrdokument kombinerat med ditt vägledande synsätt fyller du en viktig roll i elevens framtida val av utbildning och yrke.

Du stöttar och vägleder elever inför gymnasieval för att göra ett väl underbyggt val till gymnasiet. Du samarbetar med övriga pedagoger för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Du har även en tät samverkan med skolans praosamordnare för att integrera elevernas prao med undervisningen och i elevernas framtida val.

Sista ansökningsdatum:
5 augusti 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Ledare till Nya Biblioteket

Vi söker en ledare som har en ambition, förmåga, nyfikenhet och mod, att vilja vara med och utveckla framtidens nya bibliotek och dess medarbetare. Du som ledare har även förmågan att bidra till en stark samverkan över verksamhetsgränserna. Det Nya Biblioteket ska gestalta öppenhet, nyfikenhet och mångfald. En plats där kultur, musik, historia och det vardagliga livet möts.

Sista ansökningsdatum:
23 augusti 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde sker efter överenskommelse.

Antal platser:
1

Familjehemssekreterare till individ- och familjeomsorgen

Vill du bli en del av vårt gäng och arbeta som familjehemssekreterare? Hos oss kommer du att trivas om du brinner för det sociala arbetet, mötet med människor och ser familjen och nätverket som viktiga resurser. Tillsammans med barnet, föräldrar, familjehem och barnets socialsekreterare jobbar du som ett forskarteam där barnet och familjen är experter på sig själva och du som socialarbetare kan ge förslag, metoder och stötta för förändring.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka ditt arbete i en dynamisk organisation med öppet och tillåtande klimat.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
Rekrytering och utredning av jourhem, nätverkshem, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson och särskilt förordnad vårdnadshavare
Ge handledning, vägledning, råd och stöd till jourhem, nätverkshem och familjehem
Nära samarbete med socialsekreterare och familjebehandlare

Nu satsar vi på IFO barn och familj i Hultsfred på att fortsätta implementeringen av Signs of Safety och jobba med säkerhetsplanering. Vi kommer att jobba i process utifrån barnet och familjens behov. Vi behöver en ny kollega som vill arbeta med det sociala arbetet tillsammans med en inspirerande grupp av socialsekreterare, familjehemssekreterare och behandlare som har barnet i fokus.

Som anställd hos oss kommer du att kunna delta i extern handledning och ges möjlighet till
kompetensutveckling utifrån dina egna behov. Du erbjuds även förmåner gällande bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på massagebehandlingar, flexibel arbetstid och semesterväxling.

Sista ansökningsdatum:
26 juli 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
13 december 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
13 december 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Ledsagare eller kontaktperson

Vi söker dig som vill ha ett betydelsefullt uppdrag som ledsagare eller kontaktperson!

Som ledsagare eller kontaktperson gör du det möjligt för en människa med funktionsnedsättning att vara med vid olika tillställningar eller aktiviteter. Du kommer att ge stöd till personen utifrån dennes behov. Ditt uppdrag handlar i huvudsak om att ta vara på möjligheter för att hitta det meningsfulla hos den du är till för.

Det är den enskildes önskemål och intressen som styr hur era möten ser ut. Ni kommer tillsammans att planera när, hur och vad ni ska göra.

Att jobba som ledsagare och kontaktperson handlar om att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. Vi tror att det är detta som gör arbetet både roligt och framgångsrikt. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så tror vi att detta är ett uppdrag som skulle passa dig.

Att arbeta som ledsagare och kontaktperson är omväxlande och roligt!


Vad innebär det att vara kontaktperson?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är intresserad av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till en rikare fritid för den enskilde.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Vad innebär det att vara ledsagare?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är i behov av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du följer med på olika aktiviteter och ger stöd till personen utifrån dennes individuella behov.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till ett rikare liv för personen.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter som ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Sista ansökningsdatum:
31 augusti 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse eller behov.

Antal platser:
6

Spontanansökan: timvikarie till förskola/fritidshem/skola

Var med och skapa lust att lära!
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling.

Arbetet är flexibelt och omväxlande och innebär att du kan ha flera arbetsplatser och arbetar vid behov där ordinarie personal är frånvarande. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika förskolor eller skolor och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema. Våra verksamheter finns på fler orter i kommunen och ofta krävs det att hoppa in med kort varsel vilket innebär att det kan underlätta med körkort och tillgång till egen bil.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
30 september 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

ÖSK söker sex till nio rörläggare till rörläggarlag VA

Under de tre första åren kommer den teoretiska utbildningen att vara i stort fokus men även praktiska utbildningsmoment kommer att genomföras under dessa år.


Efter utbildningstidens tre år kommer enheten att jobba fullt ut med sanering och exploatering av kommunernas ledningsnät.


Detta arbete innebär att du kommer att hantera traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning samt annan teknisk utrustning. Även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande. Viss kontakt med kommuninvånare kan förekomma.

Sista ansökningsdatum:
19 juli 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
6