Vårt löfte till dig

”Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Resurspedagog med drömmar om framatiden till grundsärskolan, Albäcksskolan

Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i grundsärskolans arbetslag. Du arbetar som resurspedagog och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
15 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Studie- och yrkesvägledare till Hultsfred Lärcenter

På Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Som studie- och yrkesvägledare hos oss möter du bland annat nyanlända vuxna som precis har startat sin utbildning på SFI, elever som vill läsa upp sin grundskole- och gymnasiekompetens och människor som vill studera vidare på högskolenivå. Det är en mångfald av individer med drömmar om framtiden och du är välkommen att vara med på deras resa!

Till Lärcenter söker vi dig som vill vara en del av vägledningsteamet som stödjer och coachar eleverna mot deras mål. Som studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar du elever både enskilt och i grupp kring studier och arbetsmarknad. I din roll Du är delaktig i planeringen av våra utbildningar och kommer att ha kontakt med så väl arbetsgivare som andra aktörer. Du är van att hantera en mångfald av ärenden och är en fena på tillhörande administrativa uppgifter.

Som studie- och yrkesvägledare hos oss kommer du ha goda möjligheter att utforma uppdraget och påverka utformningen av tjänsten.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
30 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Planarkitekt

Som planarkitekt hos oss kommer du att arbeta med många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Projekten finns i hela kommunen. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt planprojekten från idé till färdig plan.

Du har många kontaktytor och arbetar nära andra avdelningar, förvaltningar, byggföretag, privata fastighetsägare och politiker. I arbetet ingår även att redovisa ärenden i berörda politiska nämnder.

Du är delaktig i vårt utvecklingsarbete samt en del av arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun, men uppdraget som planeringsarkitekt innebär arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
15 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

AB Hultsfreds Bostäder söker två fastighetsskötare

Vi på Hultsfreds Bostäder söker dig som vill arbeta med inriktning trädgårdsskötsel och som har ett genuint intresse av trädgårdsanläggning och dess skötsel. Du kommer att jobba med alla slags förekommande arbetsuppgifter inom allmänt fastighetsarbete såsom grönyteskötsel, träd- och buskvård, plantering, sophantering, gräsklippning, snöröjning, trappstädning, lägenhetsreparationer m.m.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
15 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
23 december 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Är du vår nya fysioterapeut?

HSR söker en fysioterapeut till vårt team. Du kommer att ansvara för bedömning, rehabilitering och bashabilitering, hjälpmedelsförskrivning samt handledning av både anhöriga och omvårdnadspersonal inom verksamhetsområdet.

På HSR (Hemsjukvård, rehabilitering och habilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.

Vi arbetar inom kommunal hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende som även omfattar LSS-boenden. Arbetet blandas med skratt och väldigt god gemenskap. Vi har ett tätt samarbete med såväl kollegor, som med andra aktörer i kommunen, där målet är att öka patientens livskvalité och upplevelse av hälsa. Vi jobbar med projekt tillsammans med samrehab i landstinget för att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt för patienten.

Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

För att arbeta hos oss behöver du vara samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Tillbaka får du en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats. Du får också en arbetsplats som ständigt arbetar med utveckling genom kompentensutveckling, både internutbildning och högskoleutbildning. Exempel på detta är förflyttningskunskap, kognitiv rehabilitering, salutogent boende och teamutveckling.

Självklart trivs du i din roll som fysioterapeut!

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
30 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Sjuksköterskor till Hultsfreds kommun

På HSR (Hälso- , sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.

Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra brukare. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, brukare, anhöriga och företrädare.

Som sjuksköterska/distriktsköterska har du en viktig roll. Du förväntas kunna jobba självständigt och ha en god förmåga att handleda omvårdnadspersonal/brukare/anhöriga i omvårdnadsarbetet. Här är ingen dag den andra lik och arbetet är omväxlande, roligt och utvecklande.

Arbetet innebär kontakt och samverkan inom teamet och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt slutenvård och primärvård.

Du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. Du gillar teamwork och kan samarbeta med flera olika professioner. Du är en engagerad inspiratör som gillar utveckling i stort och smått. Du kommer bl a att arbeta i team med "Trygg hemgång".

För att arbeta hos oss behöver du vara samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Tillbaka får du en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats. Du får också en arbetsplats som ständigt arbetar med utveckling genom kompentensutveckling, både internutbildning och högskoleutbildning.

Du trivs i ditt yrke som sjuksköterska!

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
30 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Timvikarier till Vård och Omsorg

Att arbeta som timvikarie inom Vård och Omsorg är omväxlande och roligt!

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes
förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för
sin egen vardag.

Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
30 oktober 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
5

Spontanansökan Undersköterska Vård och Omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
31 december 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Timvikarie till förskola/fritidshem/skola

Var med och skapa lust att lära - lära för livet.
Att arbeta som vikarie i vår verksamhet innebär att du kan ha flera arbetsplatser och arbetar vid behov där ordinarie personal är frånvarande. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema. Våra verksamheter finns på fler orter i kommunen och ofta krävs det att hoppa in med kort varsel vilket innebär att det kan underlätta med körkort och tillgång till egen bil.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
30 september 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

ÖSK söker en VA-maskinist till Högsby

Som VA-maskinist kommer du jobba med drift- och underhåll samt utveckling av våra vatten- och avloppsverk och alla därtill hörande anläggningar. Du jobbar dagligen tillsammans i en grupp om fyra VA-maskinister och en arbetsledare men ensamarbete förekommer också. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och du kommer att ha beredskap när arbetsgivaren bedömer att du har tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifterna.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
6 oktober 2019

Anställningsform

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Vi önskar att tillträde till anställningen ska kunna ske så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Antal platser:
1