Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Lärare till mellanstadiet, Vena skola

Vi söker en lärare till årskurs 4 på Vena skola. Hos oss ingår du i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt med pedagogisk planering och arbetar ständigt för att förbättra din interaktion med eleverna genom utvärdering, reflektion och kollegialt lärande.

Det är viktigt att du har ett elevdemokratiskt arbetssätt samt lätt för att samarbeta för planering och genomförande av den dagliga undervisningen. Att samverka är en förutsättning och självklarhet, såväl inom arbetslaget på den egna enheten såväl med arbetslag på andra enheter. Det är tillsammans med andra som du är med ger eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.

Som pedagog är du målinriktad och engagerad. Du ser mer möjligheter än svårigheter. En förutsättning att arbeta hos oss är att du ser dig själv som en lagspelare. Vi vill att du skall känna att du kan växa i din profession när du arbetar hos oss med en lust att lära och vill lära för livet!

Sista ansökningsdatum:
28 april 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Drömmer du om ett arbete fyllt av lärande och kreativitet? Sök jobbet som lärare i fritidshem!

Vi ser gärna att du är en person som gillar att driva skolutveckling och arbeta med elevinflytande kopplat till läroplanen. Som lärare i fritidshem kommer du att ingå i ett arbetslag där du har ett nära samarbete kring elever och undervisning. Du arbetar med planering, utvärdering, reflektion och kollegialt lärande. Självständighet, flexibilitet och framåtanda är kvalifikationer som vi ser hos dig! Du kommer att möta barn i olika åldrar och varierande behov. I ditt ledarskap utgår du från att skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor

Sista ansökningsdatum:
28 april 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
5

Lärare i spanska till Albäcksskolan

Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen.

Till Albäcksskolan söker vi nu två lärare i spanska som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag samt i en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som pedagog inte har något mentorskap utan har ditt fokus på undervisning och planering.

Sista ansökningsdatum:
28 april 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2024

Antal platser:
2

Hultsfred lärcenter söker lyhörd och engagerad lärare i matte

På Hultsfred Lärcentrum sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling.

Vi söker nu en lärare för undervisning i matte på gymnasienivå för våra komvuxelever. Gärna i kombination med undervisning i naturkunskap. Även andra kombinationer kan vara aktuella.

Sista ansökningsdatum:
5 maj 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Skolpsykolog med elevens bästa för ögonen

Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner.

Som skolpsykolog hos oss jobbar du tillsammans med andra skolpsykologer och bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. Du har en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och ett salutogent förhållningssätt där du skapar trygghet, begriplighet och meningsfullhet. Som skolpsykolog har du ett omväxlande och stimulerande arbete där du på riktigt har chansen att göra skillnad för våra barn och elever tillsammans med dina kollegor.

Genom ett nära samarbete med pedagogerna ute på skolorna bidrar du till tidiga insatser för elever med behov av särskilt stöd. Du genomför utvecklingsbedömningar utifrån rätten till anpassad grundskola och gymnasium. Du deltar också i mottagningsgruppen där syftet är likvärdig och kvalitetssäker arbetsgång för elever vid mottagande i annan skolform.

Genom samtal, observationer, konsultationer, och handledning bidrar du med din psykologiska kompetens och stöttar och vägleder såväl, barn/elever, personal, vårdnadshavare och skolledning. Samverkan är en naturlig del för dig och du deltar aktivt i elevhälsomöten, samverkar över förvaltningsgränser och deltar i nätverk.

Jobbet som skolpsykolog är fantastiskt där du på riktigt har möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever med deras bästa för ögonen. Arbetsuppgifterna är väldigt varierade och du har stor möjlighet att själv påverka och lägga upp ditt arbete och utforma din nya tjänst hos oss.

Är du positivt till att ta dig an uppdraget med psykologiskt ledningsansvar, PLA och vara elevhälsans verksamhetschef behjälplig i det systematiska kvalitetsarbetet och ledningssystem så ser vi mycket positivt på detta-

Sista ansökningsdatum:
12 maj 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Hultsfred lärcenter söker lyhörd lärare i svenska / svenska som andraspråk

På Hultsfred Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Vi söker nu en lärare för undervisning på plats i Hultsfred på Komvux grundläggande och gymnasial nivå i svenska och svenska som andraspråk.

Sista ansökningsdatum:
12 maj 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Planarkitekt

Som planarkitekt hos oss arbetar du med många intressanta utvecklingsprojekt. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt dina egna planprojekt från idé till färdig plan, men i nära samverkan med dina kollegor.

I din roll som planarkitekt har du nära kontakt med andra avdelningar, förvaltningar, företag, privatpersoner och politiker. Du redovisar också ärenden i berörda politiska nämnder. Du är en ambassadör och ett ansikte utåt för vår verksamhet.

En framträdande aspekt av arbetet är utveckling av kommunerna och verksamheten. Du deltar aktivt i olika delar av utvecklingsarbetet och bidrar till en god arbetsmiljö.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun men tjänsten innebär arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi har kontor i både Hultsfred och Vimmerby. Vi kommer överens om var du ska ha din fasta kontorsplats. Vissa dagar finns också möjlighet till distansarbete.

Sista ansökningsdatum:
5 maj 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.
•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Detta är en spontanannons för arbete inom hela vård och omsorg, både för tillsvidareanställningar och timvikarier. Efter att du skickat in din ansökan till oss gör bemanningsenheten ett urval utifrån dina kompetenser och kvalifikationer.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du som tillsvidareanställd alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta. Som timanställd kan du bli erbjuden arbetspass utifrån ditt önskemål och verksamhetens behov.

Sista ansökningsdatum:
12 juni 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
7 juli 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
5

Vill du sommarjobba eller bli timvikarie inom vård och omsorg?

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation, socialpsykiatrin och inom personlig assistans.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.

Sista ansökningsdatum:
19 juni 2024

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Urval sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Antal platser:
50

Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling!

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och du kommer få jobba på samtliga av våra förskolor vid behov, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna uppvisa ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
3

Spontanansökan - timvikarie till skola

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling!

Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni eleverna i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och arbetstiderna varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1