Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Elevassistent till Albäckskolan med lust att lära för livet!

Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i anpassad grundskolas arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Som en del i ditt uppdrag har du ibland även kontakt med elevernas vårdnadshavare i frågor som rör skolgången, exempelvis kunskapsutveckling, frånvaro samt praktiska frågor.

Sista ansökningsdatum:
10 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Förskollärare till Silverliljans förskola i Silverdalen

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. I kommunen finns det en pedagogisk utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande. Förskolorna i Hultsfreds kommun har även två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till Imaginarium. Företag runt om i kommunen skänker spillmaterial till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

Sista ansökningsdatum:
10 december 2023

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Lärare i matematik till Albäcksskolan

Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen.


Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i matematik, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag samt i en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som pedagog inte har något mentorskap utan har ditt fokus på undervisning och planering.

Sista ansökningsdatum:
10 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig under VT24 samt HT24.

Antal platser:
1

Flexibel barnskötare till förskolans bemanningspool

Som barnskötare i bemanningspoolen har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö. Du stöttar ordinarie personal i deras dagliga arbete och tillsammans genomför ni planerad undervisning. Du och den ordinarie personalen arbetar för att utforma en lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus.

Att vara barnskötare i bemanningspoolen är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger och få erfarenheter utifrån enheternas olika arbetssätt. Arbetet är flexibelt och du kommer arbeta på samtliga förskolor utifrån behov. Du erbjuds en anställning på 80% med månadslön och blir bokad på pass via bemanningsenheten och får sms om vart du ska arbeta under arbetsdagen.

Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Som barnskötare hos oss har du förmånen att ta del av bland annat friskvård och arbetskläder. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida.

Sista ansökningsdatum:
20 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde i januari eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Lärare i tyska till Albäcksskolan

Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen.


Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare i tyska, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag samt i en ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som pedagog inte har något mentorskap utan har ditt fokus på undervisning och planering.

Sista ansökningsdatum:
21 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lindblomskolan

Vi söker dig som vill jobba som lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss på Lindblomskolan. I din roll ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

I tjänsten deltar du även i nätverksträffarna för alla lärare i fritidshem/fritidspedagoger i kommunen. Nätverken bygger på läroplanen, utbyte av erfarenheter och utvecklingen av fritidshemmen.

Som medarbetare har du även möjlighet att samarbeta med vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och talpedagog. Det finns även möjlighet att samverka med skolornas trygghetsteam där värdegrundsfrågor står i fokus.

Sista ansökningsdatum:
7 januari 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Studie- och yrkesvägledare till Hultsfred Lärcenter

På Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Som studie- och yrkesvägledare hos oss möter du bland annat nyanlända vuxna som precis har startat sin utbildning på SFI, elever som vill läsa upp sin grundskole- och gymnasiekompetens och människor som vill studera vidare på högskolenivå. Det är en mångfald av individer med drömmar om framtiden och du är välkommen att vara med på deras resa och öppna en värld av möjligheter.

Till Lärcenter söker vi dig som vill vara en del av vägledningsteamet som stödjer och coachar eleverna mot deras mål. Som studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar du elever både enskilt och i grupp kring studier och arbetsmarknad. Du är delaktig i planeringen av våra utbildningar och kommer att ha kontakt med såväl arbetsgivare som samverkande aktörer. Du är van att hantera en mångfald av ärenden i periodvis högt tempo och är en fena på tillhörande administrativa uppgifter och digitala system

Som studie- och yrkesvägledare hos oss kommer du ha goda möjligheter att påverka utformningen av tjänsten.

Sista ansökningsdatum:
8 januari 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Nyfiken lärare i svenska / svenska som andraspråk till Hultsfred Lärcenter

På Hultsfred Lärcenter sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Vi söker nu en lärare för undervisning på grundläggande nivå i svenska och svenska som andraspråk, gärna i kombination med andra behörigheter. I tjänsten ingår att undervisa i svenska som andraspråk i våra yrkesutbildningar, och det innebär ett nära samarbete med yrkeslärare och APL-företag.

Sista ansökningsdatum:
8 januari 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2024 eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Skolsköterska till Hultsfreds kommun

Som skolsköterska är du en del av vårt elevhälsateam. Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger. Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Dina arbetsuppgifter blir bland annat hälsosamtal, vaccinationer utifrån basprogram, planerad och öppen mottagning samt samverkan med andra vårdinstanser. I din kommande roll är det viktigt att du kan balansera arbetet med förebyggande insatser mot det nödvändiga akuta arbete som kan komma att uppstå. Som skolsköterska hos oss ingår du i ett kommunövergripande nätverk som har regelbundna träffar. Vi delger varandra och utbyter erfarenheter. Vi gör varandra bra!

Sista ansökningsdatum:
8 januari 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tjänsten är ett vikariat under cirka 1 år med start i januari 2024.

Antal platser:
1

Supporttekniker till IT-enheten

Som medarbetare i vår IT-support är du IT-enhetens ansikte utåt och vägen in för alla ärenden till IT, "Singel Point of Contact". Du hanterar all typ av support via telefon och digitala kanaler samt loggar dem i vårt ärendehanteringssystem. Många ärenden löses direkt via telefon eller via fjärruppkoppling. Ärenden som inte kan lösas direkt prioriteras och fördelas till olika resurser inom IT-enheten. Du återkopplar och hjälper användarna med alla typer av återkommande ärenden och problem.

I rollen arbetar du både självständigt och i grupp, vilket förutsätter en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Grupparbetet syftar till kontinuerlig kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna genom dialog, samarbete och dokumentation.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Hjälpa slutanvändare med IT relaterade problem via telefon, chatt men även på plats
• Felsökning av nätverk och skrivare
• Felsökning av mjuk och hårdvaruproblem
• Administrera användare, applikationer och behörigheter
• Registrera alla supportärenden i vårt ärendesystem


Sista ansökningsdatum:
27 december 2023

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
29 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Servicetekniker till Räddningstjänsten

Som servicetekniker är du fordonsansvarig och ansvarar för service och underhåll på våra fordon och all förekommande materiel med koppling till räddningstjänst. Du ska också inventera och kontrollera all materiel regelbundet enligt uppgjorda kontrollinstruktioner.

Service och underhåll av utrustning varvas med utvecklingsarbete för att underlätta och utveckla främst den utryckande verksamhetens utrustning.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2023

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i februari 2024 eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Är du vår nya sjuksköterska?

Hultsfreds kommun söker nu två sjuksköterskor till vårt HSR-team, varav en är en tjänst på natt. Vi ser gärna att just du tar chansen!

På HSR (Hälso- sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabassistenter.

Som sjuksköterska inom hemsjukvården har du ett övergripande ansvar över brukare som är inskrivna i hemsjukvården. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra brukare. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, brukare, anhöriga och företrädare. Arbetet innebär kontakt och samverkan inom teamet och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt slutenvård och primärvård.

Förbättringsarbete ligger oss varmt om hjärtat.
För att arbeta hos oss vill vi att du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. God samarbetsförmåga och är lösningsinriktad.
Vi erbjuder en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats.

För dig som är ny som sjuksköterska har vi ett mentorskapsprogram för att stärka upp i svåra frågor som kan dyka upp i det dagliga arbetet. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år för den som vill.

Sista ansökningsdatum:
17 december 2023

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Nu har du chansen att bli vår nya sektionschef!

Vi söker en engagerad och erfaren ledare som en av två sektionschefer till IFO Barn och familj.

Du kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling.

För att kunna skapa och upprätthålla goda relationer ska du ha god självkännedom och ett hållbart ledarskap. I din roll som ledare kommer du också arbeta med kvalitetsutveckling på strategisk nivå. Grundtanken är att få till en struktur och ett engagemang där alla känner sig delaktiga. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och få andra att känna sig sedda och hörda samt goda insikter om förändringsledning. Därutöver har vi många viktiga samarbetspartner som har stor betydelse för vår kvalitetsutveckling.

Uppdraget som sektionschef på IFO Barn och familj innebär ett delat ledarskap med fokus på myndighetsdelen där du ansvarar för ca 12 socialsekreterare som arbetar med utredning och uppföljning. Du gör detta tillsammans med den andra sektionschefen för som i sin tur ansvarar för insatser och förebyggande verksamhet. Tillsammans ansvarar ni för hela IFO Barn och familj och att verksamheten präglas av ett förhållningssätt enligt Signs of Safety. Ni gör detta genom att arbeta i ett nära ledarskap för hela IFO Barn och familj och för de barn, ungdomar och familjer vi är till för.

Sista ansökningsdatum:
8 januari 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
21 januari 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
5

Spontanansökan till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling!

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och du kommer få jobba på samtliga av våra förskolor vid behov, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna uppvisa ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
3

Spontanansökan - timvikarie till skola

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling!

Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni eleverna i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och arbetstiderna varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2023

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
3