Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Förskollärare till Stålhagens förskola i Hultsfreds kommun

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
28 februari 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Resurspedagog till Vena skola, Hultsfred

Till Vena skola söker vi nu en resurspedagog fram till sommaren 2021. I tjänsten som resurspedagog jobbar du som extra resurs utöver det ordinarie arbetslaget. Du har ett fast schema med preliminära arbetstider 8-16 men finns tillgänglig för den avdelning som behöver dig den aktuella dagen. Du kommer få jobba både med undervisning i klassrum, med stöd av en eller flera elever samt på fritids.

Sista ansökningsdatum:
28 februari 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Förskollärare till Venhaga förskola i Målilla

Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens förskola!

I Hultsfreds kommun finns elva förskolor. Fem förskolor är belägna i tätorten och resterande i kransorterna Järnforsen, Målilla, Mörlunda, Silverdalen, Vena och Virserum. I den här rekryteringen söker vi efter förskollärare till Venhaga förskola i Målilla, Hultsfred.

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
14 mars 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde 19/4 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

AB Hultsfreds Bostäder söker snickare

Ditt nya jobb
Som snickare är du en del av vår tekniska avdelning. Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att för att driva bolagets arbete framåt och för att på bästa sätt ta hand om våra hyresgäster, både inom den privata sektorn och inom de kommunala verksamheterna. Är du en person som ser lösningar istället för problem och jobbar lika bra i grupp som självständigt kan detta vara jobbet för dig!

Sista ansökningsdatum:
26 februari 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Arbetsledare Hammarsjöområdet och Föreningslaget

Är du vår nya arbetsledare?

Vi söker nu en ny arbetsledare som ska ingå i vaktmästarorganisationen inom Kultur och Fritid. Arbetet består av arbetsledning för medarbetare samt deltagare i Föreningslaget. Arbetsuppgifterna är mycket varierande samt till viss del säsongsbetingade. Oregelbundna arbetstider förekommer och vi tillämpar årsarbetstid inom Kultur och fritidsförvaltningen.

Sista ansökningsdatum:
26 februari 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträdesdatum 1 maj eller efter överenskommelse

Antal platser:
1

Administratör till Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Som administratör på miljö- och byggnadsförvaltningen kommer du att ingå i ett team som
tillsammans arbetar med registrering, ärendehantering, dokumenthantering och arkivering.
En del av det dagliga arbetet innebär att du tar emot post, mejl och samtal från företag, organisationer och allmänheten.
Du hanterar och registrerar inkommande ärenden och handlingar samt ger service till de som kontaktar oss.

För oss är det också viktigt att utveckla vår ärendehantering och administration. Därför vill vi att du ska se helheten och arbeta för att utveckla administrationen. Vi har flera stora frågor som pågår och ligger framför oss där du som administratör kommer ha en viktig roll. Vi befinner oss i ett skede där vi övergår till ett alltmer digitalt arbetssätt. Vi behöver också se över hanteringen av våra arkiv och ta fram en ny informationshanteringsplan.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun och tjänsten innebär arbete i både Hultsfred och Vimmerby.

Sista ansökningsdatum:
7 mars 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse .

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Nu har du chansen att bli vår nya fysioterapeut!

Är du fysioterapeuten vi söker? Vill du jobba hos oss och få vara med och göra skillnad? Hultsfreds kommun söker nu en fysioterapeut till vårt HSR-team!

På HSR (Hemsjukvård, rehabilitering och habilitering) i Hultsfreds kommun arbetar vi utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra patienter. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, patienter, anhöriga och företrädare.

Du kommer att ansvara för bedömning, rehabilitering och bashabilitering, hjälpmedelsförskrivning samt handledning av både anhöriga och omvårdnadspersonal inom verksamhetsområdet. På HSR kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.

Vi arbetar inom kommunal hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende som även omfattar LSS-boenden. Vi har ett tätt samarbete med såväl kollegor, som med andra aktörer i kommunen, där målet är att öka patientens livskvalité och upplevelse av hälsa.

Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

För att arbeta hos oss behöver du vara samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Tillbaka får du en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats. Du får också en arbetsplats som ständigt arbetar med utveckling genom kompentensutveckling, både internutbildning och högskoleutbildning. Exempel på detta är förflyttningskunskap, kognitiv rehabilitering, salutogent boende och teamutveckling.

Självklart trivs du i din roll som fysioterapeut!

Sista ansökningsdatum:
7 mars 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Sjuksköterskor till Hultsfreds kommun

På HSR (Hälso- , sjukvård- och rehabilitering) kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Nu behöver vi förstärkning i vårt sjuksköterskegäng då ett par av våra kollegor ska flytta till annan ort. Vi önskar de lycka till och välkomnar nya kollegor!.

Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har du helhetsansvar för dina patienter, men också ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad, tillsammans med enhetschef. För närvarande arbetar vi med ett utbildningshjul som sträcker sig över hela året och är återkommande, för att upprätthålla kunskapen hos alla inom vården. Vi ser att det är kompetenshöjande och gör arbetet mer begripligt och patientsäkert.

Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra brukare. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, brukare, anhöriga och företrädare.

Som sjuksköterska hos oss vill vi att du är engagerad och intresserad av preventivt arbete tillsammans med tvärprofessionella team samt ha kunskap i de kvalitetsregister vi använder så som exempelvis Senior Alert, Mitt Vaccin och Palliativa registret. Arbetet innebär kontakt och samverkan inom teamet och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt slutenvård och primärvård.

Du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. Du gillar teamwork och kan samarbeta med flera olika professioner. Du är en engagerad inspiratör som gillar utveckling i stort och smått. Du kommer bl a att arbeta i team med "Trygg hemgång".

Förbättringsarbete ligger oss varmt om hjärtat och kommande år är vårt fokus bland annat inriktat på dokumentation och vård i livets slut. Vi arbetar även inom många andra områden och berättar gärna mer om det!

För att arbeta hos oss behöver du vara samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Tillbaka får du en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats. Du får också en arbetsplats som ständigt arbetar med utveckling genom kompentensutveckling.

För dig som är ny som sjuksköterska har vi ett mentorskapsprogram för att stärka upp i svåra frågor som kan dyka upp i det dagliga arbetet.

Du trivs i ditt yrke som sjuksköterska och att du alltid utgår ifrån det friska är en självklarhet för oss!

Sista ansökningsdatum:
14 mars 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Arbetshandledare för medarbetare inom LSS

Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar.

Inom Framsteget finns 7 olika verksamheter i Hultsfred och Målilla. Vi söker nu en arbetshandledare till Rönnen i Hultsfred, som är en daglig verksamhet för personer med autism.

Du kommer i din roll handleda och stödja personer med olika funktionsnedsättningar på deras arbete, för att få dem att närma sig ordinarie arbetsmarknad. Medarbetarna är i åldern 20-65 år och har ett LSS-beslut.

Vi söker dig som gillar att möta människor och stötta dem i deras utveckling. Hos oss jobbar du nära personer som behöver olika typer av stöd för en meningsfull arbetsdag.
Vi jobbar med att göra dagen begriplig och hanterbar.

Vi använder olika kommunikationssätt som är anpassade för att stödja och utveckla individen. Att ha ett lågaffektivt bemötande är viktigt i denna verksamhet.

Sista ansökningsdatum:
14 mars 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Feriepraktik 2021

Som feriepraktikant får du chansen att prova på, se och lära för framtiden. Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, föreningar eller näringsliv. Kanske kan du hitta din framtida arbetsplats!

Vi kan erbjuda en rad varierande arbetsuppgifter, helt beroende på verksamhet. Bland annat söker vi feriepraktikanter inom kommunala verksamheter som äldreomsorgen, förskolor, kostenheten, städ/vaktmästeri och lokala föreningar.

Du blir din egen ambassadör men också ett viktigt ansikte utåt för din arbetsplats. Därför är det positivt om du är serviceinriktad och öppen för att lära dig nya saker.
Du syns och hörs i Hultsfred!

Sista ansökningsdatum:
31 mars 2021

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
115

Semestervikariat inom vård och omsorg

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra?
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan.

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation och inom personlig assistans.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2021

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Urval sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Antal platser:
50

ÖSK söker en timavlönad avfallstekniker till Kejsarkullen

Arbetsuppgifterna består av daglig drift på återvinningscentralen. Administrativt arbete såsom fakturahantering, in och utvägning av avfall. Rangering och tömning av containers. Hantering av olika typer av avfall, samt arbete med hjullastare och anvisa besökare till rätt plats för avlämning av avfall.

Sista ansökningsdatum:
12 mars 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:

Antal platser:
1

ÖSK söker två säsongsarbetare med placering i Högsby

Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.

Sista ansökningsdatum:
12 mars 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

ÖSK söker säsongsarbetare med placering i Hultsfred och Virserum

Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.

Sista ansökningsdatum:
12 mars 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
3