Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Speciallärare alternativt specialpedagog till Lindblomskolan i Hultsfred

Ditt huvudfokus som speciallärare är att arbeta med undervisning för elever från åk F-6 men framförallt på mellanstadiet. I uppdraget arbetar du med att kartlägga, handleda och undervisa med fokus på både sociala och pedagogiska frågor. Det ingår även att vara kontaktperson och länk mellan elevhälsa och arbetslag. En viktig del i rollen är att tillsammans med arbetslagens lärare och skolans övriga speciallärare/specialpedagog utveckla vår anpassning av undervisningen så att alla elever kan nå målen med extra fokus på matematik. Du får vara med och utveckla ett samarbetande team med övriga speciallärare samt skolans specialpedagog.

Viktiga inslag i den anpassningen är att du som speciallärare har en bred repertoar av arbetssätt där du arbetar både individuellt och med grupper i nära samarbete med arbetslagens lärare. Som speciallärare ingår du i ett elevhälsoteam där ni även driver skolutvecklingsfrågor kopplade till elevhälsans arbete.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Yrkeslärare inom vård och omsorg till Hultsfred Lärcenter

Till Hultsfred Lärcenter söker vi nu en yrkeslärare inom vård och omsorg.

Tjänsten innebär undervisning i vård- och omsorgsämnen inom vuxenutbildning samt andra sedvanliga uppgifter som hör läraryrket till. Vår utbildning är ansluten till vård- och omsorgscollege, som är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans vill bidra till attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Vi har också en tät dialog med arbetsgivarna i kommunen.
Du kommer att undervisa vuxna studerande på undersköterskeutbildningen och ingå i ett arbetslag tillsammans med andra vårdlärare. På Lärcentrum sätter vi lärandet i fokus och vi ser mångkultur som en tillgång för allas lärande och utveckling. Det är en mångfald av individer med drömmar om framtiden och du är välkommen att vara med på deras resa!

I din lärarvardag på Vuxenutbildningen är IKT ett självklart inslag och du ser den nya tekniken som ytterligare ett hjälpmedel för att stödja alla studerande.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Barnskötare till Björkens förskola

Lite bättre varje dag!
Utifrån Hultsfred kommuns vision och målbild vill vi att du ständigt arbetar för att den verksamhet du arbetar i ska bli lite bättre varje dag. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Förskollärare till Målilla och Silverdalens förskola

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

För dig som är intresserad finns det även möjlighet att bli arbetslagsledare i din tjänst som förskollärare. Till detta uppdrag söker vi dig med vilja och driv som är sugen på utmaningen och utvecklingen en ledarroll på förskolan för med sig. Mer information om vad uppdraget innebär finns att få vid intresse.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
4

Barnskötare till Målilla förskola

Lite bättre varje dag!
Utifrån Hultsfred kommuns vision och målbild vill vi att du ständigt arbetar för att den verksamhet du arbetar i ska bli lite bättre varje dag. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
2

Förskollärare till Oredan och Stålhagens förskola i Hultsfred

Just nu söker vi förskollärare för vikariat på Oredans och Stålhagens förskola under 2022. Du kommer placeras på en av dessa enheter men i samband med att vår nya förskola Växthuset öppnar under våren flyttar du med arbetslaget och barnen dit.

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

Sista ansökningsdatum:
5 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
3

Skolpsykolog till elevhälsan i Hultsfreds kommun

Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande och utveckling genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner. Skolpsykologerna i Hultsfred och Vimmerby kommun har ett nära kollegialt samarbete med regelbundna träffar.

Du kommer att arbeta inom grundskolan med konsultation, handledning och stöd till verksamheten samt genomföra utredningar och utvecklingsbedömningar. Du arbetar aktivt för att vi ska få en helhet i kommunens främjande arbete som avser barn och ungdomar.

Det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsaarbetet utgör basen i arbetet. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för våra barn och elever.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
- Skapa trygghet, begriplighet, meningsfullhet och känsla av sammanhang
- Delta i verksamhetens planering och genomförande av ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
- Delta i elevhälsamöten, samverkan över förvaltningsgränserna och andra nätverk
- Medverka i att utveckla och anpassa lärande miljöer utifrån elevers behov
- Ge stöd och handledning till skolpersonal
- Genomföra observationer och utredningar
- Konsultation och vägledning för elever, vårdnadshavare och personal
- Samtal med elever

Arbetsuppgifterna är varierade och du har stor möjlighet att själv påverka och lägga upp ditt arbete och utforma din nya tjänst.

Sista ansökningsdatum:
12 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde omgående enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Specialpedagog till Albäcksskolan, Hultsfred

Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen.

Till Albäcksskolan söker vi nu en specialpedagog, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. På Albäcksskolan ingår du som specialpedagog i elevhälsans arbetslag samt i en lärgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du som specialpedagog arbetar främjande och förebyggande genom att stötta pedagoger i arbetet med anpassningar och särskilt stöd. Du arbetar även åtgärdande genom att kartlägga och identifiera vilka anpassningar som undervisningen behöver ha för att stödja alla elevers lärande. Du håller dig uppdaterad kring forskning och erfarenheter som blir ett stöd i utvecklingen av vår verksamhet. Du ansvarar för att dokumentera insatser och åtgärder i form av åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar. Du har möjlighet att genom ditt arbete och din erfarenhet vara med och forma det specialpedagogiska uppdraget på skolan tillsammans med dina team.

Sista ansökningsdatum:
12 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Bibliotekarie till Hultsfred

Vi är ett modernt bibliotek som flyttade in i våra nya lokaler våren 2020. Personalgruppen består av 12 personer och vårt mål är att ge våra besökare bästa möjliga service. Vi är flexibla och kan ersätta varandra vid behov. Vi vill skapa inbjudande biblioteksmiljöer för alla åldrar och målgrupper och vi strävar också efter att agera utanför biblioteksrummet för att nå nya grupper.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara arbete vid informationsdisken, ta emot och hjälpa våra låntagare. Planera och genomföra barnaktiviteter tillsammans med vår barnbibliotekarieassistent. Bemanna ett eller två av ytterskolornas skolbibliotek.

Sista ansökningsdatum:
1 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:

Antal platser:
1

Vaktmästare/hantverkare

Som medarbetare på Kultur- och Fritidsförvaltningen är du en av 40-talet anställda som arbetar med föreningslivet, utveckling av våra fritidsanläggningar samt arbetar för ett ökat utbud och stöd till kultur, friluftsliv och folkhälsa i hela kommunen. Vi arbetar och samverkar med övriga verksamheter. Det ska vara glädje och utveckling i vårt arbete, samt att vi gör verksamheten lite bättre för varje dag.

Är du vår nya vaktmästare/hantverkare?
Vi söker nu en medarbetare som ska ingå i vaktmästarorganisationen inom Kultur och Fritid med placering Hagadal sim-och sporthall. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter. Oregelbundna arbetstider förekommer och det innebär att du får arbeta kvällar och helger samt att vi tillämpar årsarbetstid inom Kultur och fritidsverksamheten.

Sista ansökningsdatum:
12 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
20220419 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

AB Hultsfreds Bostäder söker fastighetsingenjör

Du kommer att arbeta med projektledning av olika slag såsom ombyggnationer, nybyggnationer men även med utredningsarbete. Tjänsten innebär dagliga resor inom Hultsfreds kommun. Du leder dina projekt självständigt, men ingår samtidigt i en grupp av flera ingenjörer som samarbetar med varandra.

Vi lägger därmed stor vikt vid den sociala kompetensen. Noggrannhet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper Tjänsten innebär att du arbetar nära kommunala verksamheter eller hyresgäster och att du är vårt ansikte utåt. för att fullfölja uppdraget och leverera hög kvalitet.

Sista ansökningsdatum:
15 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Verksamhetsvaktmästare till serviceenheten

Vi söker dig som har en väl utvecklad känsla för service, som trivs med att arbeta med människor och som gillar när den ena dagen inte är den andra lik. Du är en person som är bra på att se vad som behöver göras och som ser till att det blir gjort. Du är tydlig men samtidigt lyhörd och du har en kreativ ådra som gör att du gärna omsätter idéer i praktiken.

Vi ger service till kommunens alla verksamheter där dina arbetsuppgifter bland annat består av drift, skötsel och reparationer av utrustning som tillhör verksamheterna. Datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda och vi ser därför att du har god teknisk kunskap. Installation och felsökning av teknik är en naturlig del i arbetet.

Sista ansökningsdatum:
17 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Timvikarier till vård och omsorg

Att arbeta som timvikarie inom vård och omsorg är omväxlande och roligt!

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.jobbaihultsfred.se och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
5

Timvikarier till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling!

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och du kommer få jobba på samtliga av våra förskolor vid behov, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Timvikarier till grundskolorna i Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling!

Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni eleverna i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och arbetstiderna varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1