Vårt löfte till dig

”Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Lärare i svenska till Albäckskolan med lust att lära för livet!

Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar ämnesövergripande för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt även att utveckla den digitala kompetensen.
Vi arbetar med ett utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i lärgrupper. Syftet med lärgruppens arbete är att få syn på och utveckla sin egen roll i undervisningen tillsammans med kärleksfulla och utmanande kollegor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Till Albäcksskolan söker vi nu dig, lärare svenska, som vill vara med och bidra till elevernas lärande och utveckling. Du har en drivkraft att ständigt utveckla din undervisning för att möta elevgrupperna på bästa sätt. På Albäcksskolan ingår du som pedagog i ett arbetslag, en lärgrupp samt ämnesgrupp. De grupperna utgör grunden för ett kollegialt lärande med fokus på elevernas utveckling. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering tillsammans med kollegor. Då vi i varje arbetslag har mentorer så innebär det att du som behörig pedagog inte har något mentorskap utan finns mer i undervisning och planering.

Sista ansökningsdatum:
27 maj 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Förskollärare till Evahagens förskola i Virserum

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
31 maj 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Stolt rektor till förskolan i Hultsfreds kommun

Att jobba som ledare i Hultsfreds kommun innebär att du har förtroende och tillit till dina kollegor och medarbetare, du uppmuntrar till handlingskraft och nyskapande samt att du är stolt över att jobba hos oss.

Som rektor i förskolan i Hultsfreds kommun ser du möjligheter i att utveckla synen på lärande. Du utmanar och uppmuntrar pedagogernas lärande, utveckling och arbete. Du har en vilja att fortsätta driva arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du har en idé om hur undervisningen tydligare kan utgå ifrån forskning och beprövad erfarenhet. Genom att vara en pedagogisk ledare skapar du arenor för pedagoger att samtala kring verksamhetens inriktning och utveckling snarare än att delge information och lösa vardagsproblem.

Sista ansökningsdatum:
31 maj 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2020 eller enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Lärare till åk 1, Vena skola

I ditt uppdrag som lärare ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

Sista ansökningsdatum:
31 maj 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Elevassistent till Hultsfreds gymnasium

Till gymnasiesärskolan söker vi nu en elevassistent som vill arbeta med lärande och utveckling. Som elevassistent är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang kring elever. Du är ett stöd till eleven i lärandet och du är en stabil och trygg vuxen som kan skapa förutsättningar för goda sociala samspel. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner och vårdnadshavare för elevens bästa.

Sista ansökningsdatum:
7 juni 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Planarkitekt

Som planarkitekt hos oss kommer du att arbeta med många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Projekten finns i hela kommunen men främst i staden. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt planprojekten från idé till färdig plan.

Du har många kontaktytor och arbetar nära andra avdelningar, förvaltningar, byggföretag, privata fastighetsägare och politiker. I arbetet ingår även att redovisa ärenden i berörda politiska nämnder.

Du är delaktig i vårt utvecklingsarbete samt en del av arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun, men uppdraget som planarkitekt innebär arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Sista ansökningsdatum:
14 juni 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Semestervikariat inom vård och omsorg

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra?
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan.

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation och inom personlig assistans.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Urval sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Antal platser:
50

Timvikarie till förskola/fritidshem/skola

Var med och skapa lust att lära - lära för livet.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling.

Arbetet är flexibelt och omväxlande och innebär att du kan ha flera arbetsplatser och arbetar vid behov där ordinarie personal är frånvarande. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika förskolor eller skolor och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema. Våra verksamheter finns på fler orter i kommunen och ofta krävs det att hoppa in med kort varsel vilket innebär att det kan underlätta med körkort och tillgång till egen bil.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Timvikarie till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Ledsagare eller kontaktperson

Vi söker dig som vill ha ett betydelsefullt uppdrag som ledsagare eller kontaktperson!

Som ledsagare eller kontaktperson gör du det möjligt för en människa med funktionsnedsättning att vara med vid olika tillställningar eller aktiviteter. Du kommer att ge stöd till personen utifrån dennes behov. Ditt uppdrag handlar i huvudsak om att ta vara på möjligheter för att hitta det meningsfulla hos den du är till för.

Det är den enskildes önskemål och intressen som styr hur era möten ser ut. Ni kommer tillsammans att planera när, hur och vad ni ska göra.

Att jobba som ledsagare och kontaktperson handlar om att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. Vi tror att det är detta som gör arbetet både roligt och framgångsrikt. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så tror vi att detta är ett uppdrag som skulle passa dig.

Att arbeta som ledsagare och kontaktperson är omväxlande och roligt!


Vad innebär det att vara kontaktperson?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är intresserad av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till en rikare fritid för den enskilde.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Vad innebär det att vara ledsagare?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är i behov av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du följer med på olika aktiviteter och ger stöd till personen utifrån dennes individuella behov.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till ett rikare liv för personen.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter som ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Sista ansökningsdatum:
31 augusti 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse eller behov.

Antal platser:
6

ÖSK söker en arbetsledare med placering i Hultsfred

Arbetet innebär att leda och fördela personalens arbetsuppgifter inom gata/park-avdelningen samt administrativt arbete som fakturor, orderläggning med mera. Du kommer att ha ett tätt samarbete med driftchefen för gata/park samt vid behov vara behjälplig med vissa av driftchefens arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna inom gata/park består av drift och underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt drift, underhåll och ny-omläggning av kommunens vatten och avloppsnät.

I arbetet ingår arbete med maskiner som traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning. Röjsåg, motorsåg, gräsklippare, etc. Vi arbetar med moderna hjälpmedel men arbetet är ändå till och från fysiskt krävande. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring samt arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen.

Sista ansökningsdatum:
7 juni 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1