Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Lärare till anpassad gymnasieskola i Hultsfred - vikariat

Arbetsuppgifter Vill du ha möjligheten att utvecklas som pedagog och person i en tillåtande och kreativ arbetsgrupp? Att vara del av ett arbetslag där allas deltagande ses som positivt för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever? Till anpassad gymnasieskola söker vi nu en lärare som kommer att vara en del av anpassad gymnasieskolas arbetslag och jobba med elever som går Nationellt program på anpassad gymnasieskola. Du kommer jobba tätt tillsammans med elevassistenter och övriga undervisande pedagoger för att skapa en meningsfull och lustfylld skoldag för våra elever. Vi söker dig som har erfarenhet av att undervisa i svenska,... läs mer via länken nedan

Sista ansökningsdatum:
26 juli 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Skolsköterska till Hultsfreds kommun

Som skolsköterska tillför du omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens som ett stöd i arbetet med elevernas lärande. Du följer de nationella riktlinjer för elevhälsans medicinska insatser och deltar i skolans elevhälsoarbete genom att:

• vid hälsosamtal tidigt identifiera symtom hos elever som kan indikera behov av extra anpassningar eller andra insatser
• utreda och bedöma den fysiska och psykiska hälsan för enskilda elever, ibland som ett underlag för skolans utredningsarbete och vid upprättande av åtgärdsprogram
• i samverkan med andra bidra till att öka kunnandet om en hälsosam livsstil hos eleverna samt att vara ett stöd i undervisningen relaterat till detta
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, social situation och lärande
• erbjuda tid för spontanbesök där det erbjuds enklare sjukvårdsinsatser
• erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet

Som skolsköterska är du en del av vårt elevhälsateam. Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger. Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som stöd i ditt arbete ingår du i nätverk för skolsköterskor som leds av medicinsk ledningsansvarig skolsköterska samt verksamhetschef för elevhälsan.

Sista ansökningsdatum:
4 augusti 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tjänsten är på 80% men vi är öppna för att diskutera alternativ om du föredrar heltidsarbete.

Antal platser:
1

Har du de rätta takterna? Musikskolan söker stråklärare

Till Musikskolan i Hultsfred söker vi nu efter dig som är utbildad fiollärare och tycker det är roligt och värdefullt att jobba med barn och unga.

Uppdraget handlar om att undervisa våra elever i fiol, både i enskild och gruppundervisning. Tillsammans med andra musiklärare kommer du att planera och genomföra musikskolans ensembler där stråkeleverna ingår.

Som representant för Hultsfreds musikskola är du en viktig del i våra elevers musikaliska och personliga utveckling. Du är en god ledare som skapar trygghet i gruppen och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor. Du har förståelse och agerar ansvarsfullt utifrån alla människors olikheter, såväl kulturella som sociala.

Vi är en modern musikskola som strävar efter en hög digital kompetens bland våra medarbetare. Du kommer att få arbeta med applikationer som t.ex. Take 7 som ett fördjupande och underlättande verktyg för elevernas inlärning.

En del administrativt arbete ingår. Förutom undervisning deltar du också i musikskolans utvecklings- och kvalitetsarbete. På Musikskolan vill vi att eleverna ska ha möjlighet att delta i ett bra och utvecklande musikliv både som amatör och proffs. Vi vill också se till att elever som har en musikbegåvning får bästa förutsättningar för ett framtida musikyrke. Musikskolan kompletterar den vanliga skolans musikundervisning. Vårt mål är att eleven ska få ut det mesta och bästa i all vår undervisning.

Sista ansökningsdatum:
20 augusti 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Är du ledaren som vill utveckla vår kansli- och kommunikationsavdelning?

Kansli- och kommunikationsavdelningen består av kommunkansliet, kommunikation och kontaktcenter. Totalt har avdelningen cirka 15 medarbetare.
- Kommunkansliet arbetar nära den politiska organisationen. Kommunkansliet ska leda den administrativa utvecklingen.
- Kommunikationsavdelningen är centralt ansvarig för utvecklingen av kommunens interna och externa information.
- Kontaktcenter är vägen in till kommunen och hjälper invånarna med olika frågor och ärenden.

Som ledare för kansli- och kommunikationsavdelningen kommer du att ha en nyckelroll i att driva avdelningen framåt. Vi genomför nu en förändring i organisationen där två avdelningar ska bli en för en förbättrad samverkan där vi tillsammans gör varandra bra. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet att skapa så bra förutsättningar som möjligt i den transformationen med både medarbetarnas och kommuninvånarnas bästa för ögonen.

I din chefsroll ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för kansli- och kommunikationsavdelningen. Tjänsten är underställd administrativa chefen och ingår i koncernledningen.

Sista ansökningsdatum:
11 augusti 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Informationssäkerhetssamordnare med blick för förbättring

Som informationssäkerhetssamordnare får du en nyckelroll i att skydda Hultsfreds kommuns digitala tillgångar och verksamheter. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar med säkerhetsfrågor på flera nivåer och områden. En viktig uppgift är att leda, samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet på övergripande nivå. I samverkan med Digitaliseringsenheten är du drivande i arbetet med att utveckla kommunens cybersäkerhet. En annan uppgift är att förbättra organisationens systemförvaltning med fokus på säkerhet och kvalitet.

Fokus i arbetet kommer att ligga på att utveckla och koordinera det systematiska informationssäkerhetsarbetet och skapa en hållbar säkerhetskultur där alla medarbetare är medvetna om säkerhetsperspektiven och främja en kultur och ett arbetssätt där säkerhetsperspektiven blir en naturlig del i verksamheternas dagliga arbete och på så sätt ökar vår robusthet.

I rollen ingår också att ta fram och uppdatera styrande dokument för informationssäkerhet och att utveckla metoder och rutiner för att mäta och förbättra informationssäkerheten i kommunens alla verksamheter. Du kommer också att vara delaktig i arbetet med informationsklassning.

Du håller dig uppdaterad om den senaste utvecklingen och lagstiftningen inom informationssäkerhetsområdet (till exempel Dataskyddsförordningen, Nis 2-direktivet, Cybersäkerhetslagen m.m.) och informerar och rådgör med verksamheterna om hur de ska förhålla sig till dessa. Du arbetar också med att analysera och hantera cybersäkerhetsrisker i samband med nya eller förändrade systemlösningar i kommunens IT-miljö och utgör ett stöd till våra olika verksamheter i informationssäkerhetsfrågor. Till detta kommer också samverkan och nätverksbyggande med olika samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Sista ansökningsdatum:
30 augusti 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 december 2024

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.
•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Detta är en spontanannons för arbete inom hela vård och omsorg, både för tillsvidareanställningar och timvikarier. Efter att du skickat in din ansökan till oss gör bemanningsenheten ett urval utifrån dina kompetenser och kvalifikationer.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du som tillsvidareanställd alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta. Som timanställd kan du bli erbjuden arbetspass utifrån ditt önskemål och verksamhetens behov.

Sista ansökningsdatum:
22 december 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2024

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
5