Vårt löfte till dig

”Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Grundskollärare till åk 1-6 i Hultsfreds kommun

I ditt uppdrag som lärare ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

Som medarbetare har du även möjlighet att samarbeta med vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och talpedagog. Det finns även möjlighet att samverka med skolornas likabehandlingsgrupp där värdegrundsfrågor står i fokus.

Sista ansökningsdatum:
31 mars 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
10

Lärare i fritidshem till Hultsfreds kommun

I ditt uppdrag som lärare i fritidshem bidrar till en helhetssyn för elevens vardag där fritidshemmet kompletterar skolans undervisning. Vidare skapar du en meningsfull fritid för eleverna där du tar tillvara elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom t.ex. lek, rörelse och skapande verksamhet. Som lärare i fritidshemmet utgår du från en trygg värdegrund med elevinflytande i fokus. Du ser relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt

I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som viktiga för samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag och även få möjlighet att delta i ett kommunövergripande närverk för pedagoger i fritidshem där erfarenhetsutbyte och utveckling av fritidshemmet är två viktiga delar.

Sista ansökningsdatum:
3 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
10

Förskollärare till Hultsfreds kommun

Lite bättre varje dag!
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
5 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
8

Barnskötare till Hultsfreds kommuns förskolor

Lite bättre varje dag!
I ditt arbete som barnskötare omsätter du läroplanens intentioner och följer förskollärarens planering. Planeringen ligger till grund för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, och anknyter till målstyrda processer, som ni sedan tillsammans genomför med barnen. Du arbetar aktivt och har en nära dialog med förskolläraren i att förebygga och hantera konflikter i barngruppen, deltar i leken, stödjer kommunikationen mellan barnen och skapar goda relationer med vårdnadshavare.

Ha kul på vägen!
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor prova nya metoder och verktyg som hjälper till att utveckla de målstyrda processerna.

Vi gör varandra bra!
Vi ser personlig utveckling som en viktig del inom förskolans utvecklingsområde, att få inspirera och inspireras av kollegor. Vi värderar det kollegiala arbetet högt för att öka likvärdigheten mellan kommunens samtliga förskolor. Förskolorna i Hultsfreds kommun har två specialpedagoger för handledning och stöd i arbetet med barnen. Specialpedagogernas uppgift är att arbeta förebyggande och främjande. Förskolorna har även förmånen att ha ett reflektionsteam där syftet är att frigöra tid för pedagogerna för att kontinuerligt utvärdera, reflektera och utveckla utbildningen. Alla förskolor och skolor i Hultsfreds kommun har tillgång till ett Kreativt Återbruk. Företag runt om i kommunen skänker sitt restavfall till återbruket och materialet som är ofärdigt och okodat lånas ut till verksamheterna. Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut.

I kommunen finns det en utvecklare för förskolan som i sitt uppdrag handleder och skapar förståelse hos kollegor i syfte att förbättra utbildningens kvalité och skapa goda förutsättningar för barnens inflytande kring sitt eget lärande.

Sista ansökningsdatum:
5 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i augusti 2020 enligt överenskommelse.

Antal platser:
3

Verksamhetschef till förskolan i Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommuns förskolor och skolor består av en förvaltning under barn- och utbildningsnämnden. Som verksamhetschef är du en av två verksamhetschefer som utgör förvaltningsledningen tillsammans med barn- och utbildningschefen. Tillsammans arbetar ni för att driva och utveckla skolkommunen Hultsfred, där den röda tråden är en självklarhet från förskola till vuxenutbildning. I ditt uppdrag har du ansvar för 11 förskolor som leds av 6 rektorer.

Sista ansökningsdatum:
7 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
I din anställning har du en tillsvidaretjänst med ett förordnande som verksamhetschef. Tillträde i augusti eller enligt övrenskommelse.

Antal platser:
1

Lärare i förskoleklass till Silverdalens skola

I ditt uppdrag som lärare i förskoleklass ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

Som medarbetare har du även möjlighet att samarbeta med vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och talpedagog. Det finns även möjlighet att samverka med skolornas likabehandlingsgrupp där värdegrundsfrågor står i fokus.

Sista ansökningsdatum:
19 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Lärare i förskoleklass till Vena skola

I ditt uppdrag som lärare i förskoleklass ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. I din profession arbetar du aktivt med pedagogisk planering och strävar efter att kontinuerligt utvärdera och reflektera för att utveckla din undervisning. I våra verksamheter ser vi kollegialt lärande och effektiva team som två viktiga delar i samverkan. Därför kommer du att vara en del i ett arbetslag där ni samarbetar kring elever och att utveckla undervisningen.

Som medarbetare har du även möjlighet att samarbeta med vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och talpedagog. Det finns även möjlighet att samverka med skolornas likabehandlingsgrupp där värdegrundsfrågor står i fokus.

Sista ansökningsdatum:
19 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Bad- och simhallspersonal

Vi söker en engagerad och motiverad person till vår simhall Hagadal i Hultsfred. Som bad- och simhallspersonal hos oss ger du service till badgästerna, ansvarar för simundervisning, arbetar i kassa/reception samt sköter bassängövervakning och lokalvård. Även arbete som motionsledare för någon av våra motionsgrupper kan ingå i arbetet och du kommer även att arbeta under kvällar och helger.

Vi lägger stort fokus på personliga egenskaper inom service och kundbemötande.


Sista ansökningsdatum:
19 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde senast 1/9-2020

Antal platser:
1

Behandlare till individ- och familjeomsorgen

Vill du se människor utvecklas? Vi söker nu en behandlare till IFO Vuxen och en till Barn och familj i Hultsfreds kommun.

Som behandlare på vuxenenheten arbetar du med personer med någon form av missbruksproblematik eller medberoende men även med personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt våldsutövare. Verksamheten bedrivs som en öppenvårdsmottagning dit klienterna kommer men även uppsökande verksamhet förekommer. Vi har ett nära samarbete med socialsekreterare och andra verksamheter för att optimalt kunna stötta klienten i förändringsarbetet.

Som behandlare på IFO Barn och familj jobbar du med barnet och dess nätverk. IFO Barn och familj jobbar efter förhållningssättet Signs of Safety och med säkerhetsplanering. Vi jobbar i process utifrån barnet och familjens behov med barnet i fokus tillsammans med nätverket, skolan och andra viktiga aktörer.

På IFO i Hultsfred erbjuder vi dig en arbetsplats med högt i tak, trevliga arbetskamrater där humor är en viktig ingrediens med omväxlande arbetsuppgifter. Du har stora möjligheter att påverka vårt pågående utvecklingsarbete. Vi erbjuder extern handledning och möjlighet till kompetensutveckling.

Sista ansökningsdatum:
5 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Antal platser:
2

Fysioterapeut i Hultsfreds kommun

Är du fysioterapeuten vi söker? Vill du jobba hos oss och få vara med och göra skillnad? Hultsfreds kommun söker nu en fysioterapeut till vårt HSR-team!

På HSR (Hemsjukvård, rehabilitering och habilitering) i Hultsfreds kommun arbetar vi utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra patienter. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, patienter, anhöriga och företrädare.

Du kommer att ansvara för bedömning, rehabilitering och bashabilitering, hjälpmedelsförskrivning samt handledning av både anhöriga och omvårdnadspersonal inom verksamhetsområdet. På HSR kommer du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.

Vi arbetar inom kommunal hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende som även omfattar LSS-boenden. Arbetet blandas med skratt och väldigt god gemenskap. Vi har ett tätt samarbete med såväl kollegor, som med andra aktörer i kommunen, där målet är att öka patientens livskvalité och upplevelse av hälsa. Vi jobbar med projekt tillsammans med samrehab i landstinget för att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt för patienten.

Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

För att arbeta hos oss behöver du vara samarbetsinriktad, flexibel och kommunikativ. Tillbaka får du en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats. Du får också en arbetsplats som ständigt arbetar med utveckling genom kompentensutveckling, både internutbildning och högskoleutbildning. Exempel på detta är förflyttningskunskap, kognitiv rehabilitering, salutogent boende och teamutveckling.

Självklart trivs du i din roll som fysioterapeut!

Sista ansökningsdatum:
30 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Timvikarie till förskola/fritidshem/skola

Var med och skapa lust att lära - lära för livet.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling.

Arbetet är flexibelt och omväxlande och innebär att du kan ha flera arbetsplatser och arbetar vid behov där ordinarie personal är frånvarande. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika förskolor eller skolor och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema. Våra verksamheter finns på fler orter i kommunen och ofta krävs det att hoppa in med kort varsel vilket innebär att det kan underlätta med körkort och tillgång till egen bil.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 mars 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Feriepraktik 2020

Som feriepraktikant får du chansen att prova på, se och lära för framtiden. Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, föreningar eller näringsliv. Kanske kan du hitta din framtida arbetsplats!

Vi kan erbjuda en rad varierande arbetsuppgifter, helt beroende på verksamhet. Bland annat söker vi feriepraktikanter inom kommunala verksamheter som äldreomsorgen, förskolor, kostenheten, städ/vaktmästeri och lokala föreningar.

Du blir din egen ambassadör men också ett viktigt ansikte utåt för din arbetsplats. Därför är det positivt om du är serviceinriktad och öppen för att lära dig nya saker.
Du syns och hörs i Hultsfred!

Sista ansökningsdatum:
31 mars 2020

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
115

Timvikarie till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Semestervikariat inom vård och omsorg

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra?
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så ser vi fram emot din ansökan.

Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker semestervikarier till kommunens särskilda boenden, hemtjänsten, omsorgen om personer med funktionsvariation och inom personlig assistans.

Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.

Sista ansökningsdatum:
30 juni 2020

Anställningsform:
Sommarjobb / Säsongsanställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Urval sker löpande under ansökningstiden. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Antal platser:
50

Ledsagare eller kontaktperson

Vi söker dig som vill ha ett betydelsefullt uppdrag som ledsagare eller kontaktperson!

Som ledsagare eller kontaktperson gör du det möjligt för en människa med funktionsnedsättning att vara med vid olika tillställningar eller aktiviteter. Du kommer att ge stöd till personen utifrån dennes behov. Ditt uppdrag handlar i huvudsak om att ta vara på möjligheter för att hitta det meningsfulla hos den du är till för.

Det är den enskildes önskemål och intressen som styr hur era möten ser ut. Ni kommer tillsammans att planera när, hur och vad ni ska göra.

Att jobba som ledsagare och kontaktperson handlar om att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. Vi tror att det är detta som gör arbetet både roligt och framgångsrikt. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" överens med dina värderingar så tror vi att detta är ett uppdrag som skulle passa dig.

Att arbeta som ledsagare och kontaktperson är omväxlande och roligt!


Vad innebär det att vara kontaktperson?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är intresserad av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till en rikare fritid för den enskilde.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Vad innebär det att vara ledsagare?
• En person med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma ut på sådant som hon eller han är i behov av. Du kan hjälpa till med detta.
• Dina insatser innebär att du följer med på olika aktiviteter och ger stöd till personen utifrån dennes individuella behov.
• Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till ett rikare liv för personen.
• Det är personen du är till för som bestämmer vilka aktiviteter som ni ska göra tillsammans, allt utifrån dennes önskemål och intressen.

Sista ansökningsdatum:
31 augusti 2020

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse eller behov.

Antal platser:
6

ÖSK söker en Controller

Som Controller sköter du ekonomin för förbundets båda ingående kommuner avseende den tekniska verksamheten. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett och utvecklas. Vi strävar
hela tiden mot att utveckla ekonomistyrningen och arbetet ska präglas av samarbete och delaktighet. Du kommer att arbeta nära både förbundsledning och politik. Som controller
hos ÖSK kommer du att ha ett nära samarbete med kommunens ekonomikontor och ingå
i ett team med sex andra controllrar.

Tjänsten som controller har ett brett perspektiv. Arbetsuppgifterna omfattar i stort sett alla delar av ekonomiområdet från praktiskt bokföringsarbete till strategisk utveckling av processer och system. En viktig del i arbetet är att fungera rådgivande och stödjande till cheferna inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Arbetsuppgifterna omfattar:

• budget- och prognosarbete
• framtagande av bokslut och årsredovisning
• bokföring
• rapportering
• kvalitetssäkring av förvaltningarnas redovisning
• ekonomiska analyser och utredningar
• information, utbildning till förvaltningarna
• medverkan i strategiskt utvecklingsarbete

Sista ansökningsdatum:
5 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

ÖSK söker en byggledare

Som byggledare på projektavdelningen kommer du jobba väldigt tätt med projektledare och ingenjörer inom hela avdelningen men mest mot verksamhetsområdena gata, park, broar och belysning.

Du kommer också jobba väldigt tätt med de entreprenörer som vi upphandlar i större entreprenader och de som vi jobbar återkommande med via ramavtal.

Du kommer att delta i olika grad i planeringen av kommande entreprenader genom din praktiska erfarenhet men även utifrån hur entreprenaderna ska genomföras på bästa sätt, oavsett om det sker i egen regi, separat upphandling eller på ramavtal.

Därefter kommer du tillsammans med aktuell projektledare/ingenjör delta på eventuellt startmöte och kommande byggmöten. Du ska därefter samordna och leda entreprenaden fram till slutbesiktning. Det kan vara via en huvudansvarig entreprenör med underentreprenörer eller med flera ramavtalsentreprenörer.
Samordning mellan olika entreprenader är av hög vikt.

Vid ramavtalsentreprenader kommer du agera BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare utförande) och ansvara för att arbetsmiljön samordnas på bästa sätt i entreprenaden utifrån vad BAS-P kommit fram till i arbetsmiljöplaner, etc.

Dina personliga egenskaper bör omfatta hög samarbetsförmåga och social kompetens, initiativkraft, ansvarskänsla och förmåga att leda flera projekt och personer samtidigt.

Du ska ha en god förmåga att planera, genomföra och slutföra ditt arbete. Du behöver ha lätt för att omsätta teori (ritningar/instruktioner) i praktik. Du måste ha mycket god datorvana och ett sinne för struktur.

Sista ansökningsdatum:
26 april 2020

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1