Vårt löfte till dig

“Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!”

Ditt drömjobb!

Skolpsykolog till elevhälsan i Hultsfreds kommun

Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande och utveckling genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av elevhälsateamet och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner. Skolpsykologerna i Hultsfred och Vimmerby kommun har ett nära kollegialt samarbete med regelbundna träffar.

Du kommer att arbeta inom grundskolan med konsultation, handledning och stöd till verksamheten samt genomföra utredningar och utvecklingsbedömningar. Du arbetar aktivt för att vi ska få en helhet i kommunens främjande arbete som avser barn och ungdomar.

Det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsaarbetet utgör basen i arbetet. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för våra barn och elever.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
- Skapa trygghet, begriplighet, meningsfullhet och känsla av sammanhang
- Delta i verksamhetens planering och genomförande av ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
- Delta i elevhälsamöten, samverkan över förvaltningsgränserna och andra nätverk
- Medverka i att utveckla och anpassa lärande miljöer utifrån elevers behov
- Ge stöd och handledning till skolpersonal
- Genomföra observationer och utredningar
- Konsultation och vägledning för elever, vårdnadshavare och personal
- Samtal med elever

Arbetsuppgifterna är varierade och du har stor möjlighet att själv påverka och lägga upp ditt arbete och utforma din nya tjänst.

Sista ansökningsdatum:
26 september 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde i november 2021 eller enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Vikarie till Oredans förskola

Vi söker nu en vikarie till Oredans förskola med start omgående och goda chanser till förlängning!

Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling. Tillsammans med ordinarie personal arbetar du för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer du barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Sista ansökningsdatum:
26 september 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Deltid

Tillträde:
Omgående enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Kurator till Hultsfreds gymnasium

Just nu söker vi en kurator till gymnasiet med anställning omgående och fram till sommaren 2022, med goda möjligheter till förlängning. Inledningsvis och under hösten 2021 är tjänsten på 50%. Under våren 2022 och vid ev förlängning är tjänsten på 100%.

Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger och arbetet leds av rektor. Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du:
- Ger psykosocialt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor
- Genomför samtal med elever enskilt och/eller i grupp
- Kartlägger den psykosociala situationen kring elever i behov av särskilt stöd
- Samverkar med, handleder och ger råd till pedagogisk personal, skolledare och föräldrar
- Assisterar vid upprättande av åtgärdsprogram
- Är delaktig i arbetet med studieövergångar för elever med behov av särskilt stöd och jobbar med överlämningar för alla elever.
- Samverkar med elevhälsans övriga personal samt andra instanser t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden samt polismyndigheten.
- Medverkar vid utredning om placering i särskola

Sista ansökningsdatum:
10 oktober 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid / deltid

Tillträde:
Tillträde omgående efter överenskommelse

Antal platser:
1

Bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare hos oss på miljö- och byggnadsförvaltningen handlägger du bygglovsärenden och tillsynsärenden. Du ger råd och upplysningar till allmänheten om bygglovsprocessen samt tillsynsanmälningar. Du fattar självständiga beslut i enlighet med vår delegationsordning samt förbereder och föredrar ärenden inför beslut i miljö- och byggnadsnämnden.

I rollen som bygglovshandläggare har du ett aktivt samarbete med kollegorna på din enhet, andra tjänstemän inom kommunerna, politiker, medborgare, konsulter och andra myndigheter. Du arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetsprocesser samt att alltid ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun, men uppdraget som bygglovshandläggare innebär arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Sista ansökningsdatum:
26 september 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Byggnadsinspektör

Som byggnadsinspektör hos oss på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar du med myndighets- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Du kommer i kontakt med alla delar av bygglovsprocessen. Du håller bland annat i tekniska samråd, genomför arbetsplatsbesök och utfärdar start- och slutbesked. Du är också en del av avdelningens utåtriktade verksamhet där du lämnar råd och upplysningar till allmänheten.

I rollen som byggnadsinspektör har du ett aktivt samarbete med kollegorna på din enhet, andra tjänstemän inom kommunerna, politiker, medborgare, konsulter och andra myndigheter. Du arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetsprocesser samt att alltid ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande.

Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun, men uppdraget som byggnadsinspektör innebär arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner.

Sista ansökningsdatum:
26 september 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Lantmäteriingenjör

Som lantmäteriingenjör kommer du handlägga förberedande lantmäteriförrättningar, framförallt på landsbygden, i ett nära samarbete med Lantmäteriet. Vi behöver en erfaren handläggare och söker därför dig som är redo att ta dig an lite mer komplicerade ärenden.

I dina arbetsuppgifter ingår rådgivning och service i fastighetsrättsliga frågor till kollegor inom kommunerna men också allmänheten. Vi vill även att du tar ansvar för fältarbete och kartframställning i dina ärenden.

Genom vårt arbetssätt får du en viktig roll i den kommunala plan- och bygglovsprocessen från planering till exploatering. Du kommer därtill ha en drivande roll i vårt GIS-arbete internt på förvaltningen, men också utifrån övriga förvaltningars behov i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner. I kommunerna arbetar vi med ArcGIS som gemensam plattform.

Du kommer att ingå i ett arbetslag som strävar efter hög kvalitet och god service. Du får goda möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av både verksamhet och verksamhetsstöd.

För oss är det viktigt med kompetensutveckling och en lärande organisation. Du kommer att erbjudas möjlighet att utvecklas i arbetet genom deltagande i kurser och branschkonferenser, men du förutsätts också aktivt kunna bidra till vår gemensamma kompetensuppbyggnad genom att dela med dig av dina kunskaper.

Sista ansökningsdatum:
10 oktober 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Spontanansökan till Serviceenheten (lokalvård,kost,vaktmästeri)

Att arbeta som timvikarie inom Serviceenheten är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunla fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.


Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
30 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Arbetshandledare för medarbetare inom LSS

Framsteget bedriver daglig verksamhet beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet finns med varierande inriktning på flera platser i kommunen. Varje deltagare har en individuell plan utifrån önskemål och förutsättningar.

Inom Framsteget finns 7 olika verksamheter i Hultsfred och Målilla. Vi söker nu en arbetshandledare till Jobbcenter i Målilla, som är en daglig verksamhet för personer med lättare funktionsvariationer.

Jobbcenter arbetar för att fler medarbetare ska komma ut på praktikplatser som eventuellt kan leda till ett avlönat arbete. Våra medarbetare jobbar med post och bokleveranser till de olika servicehusen och biblioteken. Jobbcenter har fokus på IT så som fotoredigering (Photoshop), 3D-animering, skapande av figurer i 3D-format, Green Screen och hantering av olika datorprogram. Jobbcenter ansvarar även för tidningen Framstegsbladet som skrivs där.

Du kommer i din roll handleda och stödja personer med lättare funktionsnedsättningar på deras arbete, för att få dem att närma sig ordinarie arbetsmarknad. Medarbetarna är i åldern 20-65 år och har ett LSS-beslut.

Vi söker dig som gillar att möta människor och stötta dem i deras utveckling. Hos oss jobbar du nära personer som behöver stöd och arbetsträning.

Vi jobbar med genomförandeplaner och personlig utveckling som ska leda till praktikplats och helst en anställning.

Framstegets värdegrund Tillsammans gör vi Framsteg.

Sista ansökningsdatum:
26 september 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Intresseanmälan till rekryteringsträff till Stegen

Vi öppnar nu upp för en intresseanmälan till rekryteringsträff den 29 respektive 30 september kl 15-18. Rekryteringsträffen äger rum i Stegens verksamhet på Aspedalsgatan 2 i Hultsfred. Är du intresserad av att komma på rekryteringsträffen? Svara då på denna intresseanmälan!

Syftet med Stegens verksamhet är att erbjuda deltagarna sysselsättning och arbetsträning. Varje deltagare har en handledare som utför kartläggning och uppföljning. Vid behov görs en arbetsbedömning. Organisatoriskt tillhör Stegen socialförvaltningen under individ- och familjeomsorg.

På rekryteringsträffen kommer du att få information om verksamheten från våra medarbetare. Du får möjlighet att gå runt i lokalen för att få en bild av vad ett arbete på Stegen skulle kunna innebära. Du får också möjlighet att personligen presentera dig och visa ditt intresse för en anställning hos oss.

Efterföljande intervjuer kommer att ske med de personer som överensstämmer med våra kvalifikationskrav.

Sista ansökningsdatum:
28 september 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
1

Vill du jobba heltid med mer fritid?

Vill du ha en heltidsanställning där du enbart arbetar helger och är ledig måndag morgon till fredag eftermiddag? Socialförvaltningen i Hultsfreds kommun utökar nu antalet medarbetare som har ständig helgtjänstgöring inom omsorgen om personer med funktionsvariation och vår korttidsenhet. Tjänsterna används för att täcka upp när personal är ledig, vid ökad arbetsbelastning eller problem att förutsäga vilken grundbemanning som behövs.

Du får en tillsvidareanställning hos oss och får möjlighet att arbeta ständig helg. Det innebär att du till stor del själv väljer dina arbetstider under helgen och kan lägga dig tillgänglig från fredag kl 13 till måndag kl 09. Veckoarbetstiden är 27, 75 timmar och är den tid du i genomsnitt arbetar varje helg. Om arbetssättet inte känns bra för dig har du möjlighet att övergå i att arbeta enligt ordinarie schema som övriga medarbetare inom vård och omsorg.

Tjänsten innebär att du eventuellt kan komma att arbeta på flera olika arbetsplatser. Tjänsten kommer till stor del utformas i en kombination av dina önskemål och vårt behov.

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Sista ansökningsdatum:
5 oktober 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Antal platser:
1

Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Antal platser:
5

Arbetar du inom vård och omsorg och vill byta arbetsplats?

Har du en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun? Trivs du med ditt yrke men önskar förflyttning till en annan arbetsplats?

Detta är en intern spontanansökan som gör det möjligt för dig som redan har en anställning hos oss att lämna önskemål om att få byta till en annan arbetsplats.

Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för vård- och omsorgsarbete inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsvariation.

Tycker du att det låter intressant är du välkommen att lämna in önskemål om förflyttning. Intervjuer kommer att genomföras.

Vi kan komma att kontakta dig när som helst under ansökningsperioden men kan inte garantera att ditt önskemål går att uppfylla. Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att byta arbetsplats ber vi dig att ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Timvikarier till vård och omsorg

Att arbeta som timvikarie inom vård och omsorg är omväxlande och roligt!

Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.

•Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
•Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
•Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.

Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.jobbaihultsfred.se och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser:
5

Timvikarier till förskolans bemanningspool, Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling!

Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och du kommer få jobba på samtliga av våra förskolor vid behov, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1

Timvikarier till grundskolorna i Hultsfreds kommun

Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till elevers lärande och utveckling!

Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med elevens bästa i fokus. Som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö samt att stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni eleverna i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.

Arbetet är flexibelt och arbetstiderna varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.

Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Sista ansökningsdatum:
31 december 2021

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Timavlönad

Tillträde:
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser:
1