Trygg framtid

Vi vill att du ska känna dig trygg - även när du går i pension, är föräldraledig eller om olyckan skulle vara framme. Din trygghet är viktig för oss!
trygg framtid

Att jobba i Hultsfreds kommun innebär både chans till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.

Tjänstepension

När det är dags att gå i pension kan du känna dig trygg med att under tiden du varit anställd har vi även betalt in en tjänstepension till dig, utöver den allmänna pensionen.

Kompensation vid sjukdom

Skulle du bli sjuk får du sjuklön till den 14:e dagen. Därefter tar försäkringskassan över och betalar ut sjukpenning. Vi betalar därutöver även ut ett belopp till dig som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med den 90:e dagen i sjukperioden. Efter den 90:e dagen kan du ansöka om att få samma belopp utbetalt från våra försäkringar.

Försäkringar

Som anställd inom Hultsfreds kommun omfattas du av flera försäkringar vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller dödsfall. Detta är våra kollektivavtalade försäkringar och de gäller från din första arbetsdag hos oss.

Föräldrapenningtillägg

Om du har varit anställd minst ett år innan din föräldraledighet påbörjas får du under de första 180 dagar utbetalt föräldrapenningtillägg från oss. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall.

Heltid som norm!

Möjligheten att arbeta heltid är en viktig fråga för oss. Vår målsättning är att tillsvidareanställningar på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att de som redan är anställda ska erbjudas möjlighet att arbeta heltid.